Boxy
Blog
Áraink

Cookie tájekoztató

A BOXY Logisztikai Zrt. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. B. ép., a továbbiakban: BOXY) adatkezelőként az általa működtetett www.boxygroup.hu, www.portal.boxygroup.hu oldalakon sütiket („cookie”-kat) használ, a weboldalak megfelelő működtetése, fejlesztése, továbbá a weboldalakon zajló tevékenység nyomon követése, statisztikák gyűjtése, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében.

A BOXY Logisztikai Zrt. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. B. ép., a továbbiakban: BOXY) adatkezelőként az általa működtetett www.boxygroup.huwww.portal.boxygroup.hu oldalakon sütiket („cookie”-kat) használ, a weboldalak megfelelő működtetése, fejlesztése, továbbá a weboldalakon zajló tevékenység nyomon követése, statisztikák gyűjtése, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében.

A sütik alkalmazása során a BOXY adatfeldolgozóként veszi igénybe:

Név
Székhely
Ellátott tevékenység
Tevékenység folytatásának időtartama
Onespire Zrt.
1123 Budapest, Alkotás u. 53.
Rendszerfejlesztés
határozatlan

Az adatkezelő a személyes adatokat más részére, valamint külföldre sem továbbítja.

Mik azok a sütik?

A süti olyan kisméretű fájl vagy adatcsomag, amely a weboldalon történt látogatás során kerülnek elhelyezésre a böngészőjében vagy a készülékén. A süti lehetővé teszik, hogy a weboldal a látogatót a következő látogatásakor felismerje és ez által biztonsági, kényelmi funkciókat biztosítson és javítsa a felhasználói élményt a weboldal böngészése közben.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, felhasználójuk vagy tárolási időtartamuk alapján. Vannak olyan sütik, amelyeket az weblap üzemeltetője helyez el (belső sütik), valamint megtalálhatóak harmadik fél által elhelyezettek is (külső sütik).

A BOXY honlapján alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek alapműködést biztosító (működési), statisztikai, kényelmi sütik. A statisztikai sütik személyes adatokat nem gyűjtenek, így azokat a jelen tájékoztató nem tartalmazza. A működési sütik a honlap működéséhez elengedhetetlenek, míg a kényelmi sütik a jobb felhasználói élményt biztosítják. Reklámcélú sütik figyelik a felhasználók által megnyitott és megnézett tartalmakat, valamint az általuk böngészett oldalakat és ennek alapján olyan személyre szabott reklámokat jelenítenek meg, amelyek várhatóan az adott felhasználót érdekelhetik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet (session) sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató böngészője addig tárol amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a törlésre nem kerülnek.

A működési sütik esetében az adatkezelés jogalapja az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikkének (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek), minden más süti esetében a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Honlapunkon alkalmazott sütik

2.1. Belső sütik

2.1.1. Működési sütik

www.boxygroup.hu oldalon

Név
Funkcionalitás
Lejárat
Jogalap
CookieConsent
Cookie hozzájárulások nyomonkövetése
1 év
jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

www.portal.boxygroup.hu oldalon

Név
Funkcionalitás
Lejárat
Jogalap
ARRAffinity
Optimalizálja az adatforgalmat, ezáltal gyorsítja a válaszadási határidőket
Session
jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)
ARRAffinitySameSite
Optimalizálja az adatforgalmat, ezáltal gyorsítja a válaszadási határidőket
Session
jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

2.1.2. Reklámcélú sütik

www.boxygroup.hu oldalon

Név
Funkcionalitás
Lejárat
Jogalap
_gcl_au
A reklámozás hatékonyságát vizsgálja az oldal szolgáltatásainak igénybevétele alapján
3 hónap
Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

2.2. Külső sütik

A honlapunkra beillesztett egyéb külső szolgáltatók is alkalmaznak sütiket tartalmaik megjelenítéséhez.

Honlapunkra beillesztett külső szolgáltatók:

Facebook

a szolgáltatás süti tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation; https://www.facebook.com/policies/cookies

Google, Google Analytics

a szolgáltatás süti tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be; https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gtagjs_google_analytics_4_-_cookie_usage

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gtagjs_and_analyticsjs_universal_analytics_-_cookie_usage

Cookiebot

https://www.cookieyes.com/privacy-policy/

Név
Elhelyezte
Funkcionalitás
Célja
Lejárat
rc::a
Google
A természetes személyek és a botok megkülönböztetésére alkalmas
Működési
Állandó
rc::c
Google
A természetes személyek és a botok megkülönböztetésére alkalmas
Működési
Session
test_cookie
Google DoubleClick
Annak ellenőrzésére szolgál, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a sütiket.
Működési
1 nap
CookieConsentBulkSetting-#
Cookiebot
Több honlappal kapcsolatban is lehetővé teszi a cookie hozzájárulások megőrzését
Kényelmi
Állandó
IDE
Google DoubleClick
A Google DoubleClick a bejelentkezés regisztrálásához használja a webhely felhasználójának műveleteit, miután megnézte vagy rákattintott a hirdető egyik hirdetésére azzal a céllal, hogy mérje a hirdetés hatékonyságát, és célzott hirdetéseket mutasson be a felhasználónak.
Reklám
1 év
pagead/1p-user-list/#
Google TagManager
Nyomon követhető, ha a felhasználó több terméken vagy eseményen érdeklődik több webhelyen, és észleli
hogyan navigál a felhasználó a webhelyek között. Ez a hirdetési erőfeszítések mérésére szolgál, és megkönnyíti az ajánlási díjak kifizetését
weboldalak között.
Reklám
Session
pagead/landing
Google DoubleClick
Több oldalon gyűjti és elemzi a felhasználók böngészési szokásait minél személyre szabottabb reklámok megjelenítése és az azonos reklámok számának limitálása érdekében
Reklám
Session
pagead/landing
Google TagManager
Több oldalon gyűjti és elemzi a felhasználók böngészési szokásait minél személyre szabottabb reklámok megjelenítése és az azonos reklámok számának limitálása érdekében
Reklám
Session

A külső sütiket a BOXY a fenti szervezetekkel, mint közös adatkezelőkkel együtt alkalmazza.

Sütik beállításának ellenőrzése, letiltása

Némelyik böngésző alapértelmezettként és automatikusan elfogadja a sütiket. Böngészőjének beállításait módosíthatja, hogy elfogadja-e vagy visszautasítsa-e a sütiket. Ennek módja böngészőről böngészőre változik, ezért kérjük, további részletekért forduljon böngészője súgójához. Amennyiben úgy dönt, hogy visszautasítja a sütijeinket, akkor weboldalunkon bizonyos kényelmi funkciók nem lesznek elérhetőek (lásd 2.1.2, és 2.2. pontok).

Információ kérése

Amennyiben kérdése vagy megjegyzése van a sütikkel kapcsolatos tájékoztatónkat illetően, írjon az alábbi címre: ugyfelszolgalat@boxygroup.hu

Érintetti jogok

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (GDPR) alapján Ön

  1. bármely adatkezelés esetén kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az adatkezelők által kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,
  2. bármely adatkezelés esetén kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,
  3. bármely adatkezelés esetén kérheti, hogy az adatkezelő ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,
  4. ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (azaz kényelmi és reklámcélú sütik esetén), akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
  5. ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (azaz kényelmi és reklámcélú sütik esetén), akkor élhet az az adathordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheti, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adatait az adatkezelő közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek,
  6. ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] (azaz működési sütik esetén), Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozás olyan nyilatkozat, amelyben személyes adatának kezelését kifogásolja.

Jogorvoslat

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a saját belföldi lakóhelye (belföldi tartózkodási helye) vagy az adatkezelő székhelye szerinti törvényszékhez fordulhat. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg az adatkezelőt.

Az adatkezelő adatvédelmi kérdésekkel foglalkozó munkatársának elérhetőségei: ugyfelszolgalat@boxygroup.hu