Boxy
Blog
Áraink

Iparágak: miben van a legnagyobb potenciál?

Oszd meg
Boxy
2023. 08. 18.
Sikeres vállalkozás
Tartalomjegyzék
Mely iparágakban van a legnagyobb potenciál a jövőre nézve?

Iparágak: hogyan csoportosíthatjuk őket? Melyek az energiaintenzív iparágak? Milyen iparágak vannak előtérben Magyarországon?

Mely iparágakban van a legnagyobb potenciál a jövőre nézve?

Hazánkban az ipari termelés adja a GDP negyedét. Az iparágak szerepe és súlya folyamatosan változik, de a nagy kilengések és hirtelen változások ritkák. Cikkünkben előbb az iparágak lehetséges besorolására és a gyakran félreértett elnevezések magyarázatára teszünk kísérletet, majd rövid hazai körképet adunk az ipar helyzetéről.

Mit jelent az iparágak besorolása? Milyen iparágak vannak?

Az ipar a gazdaság egyik szektora. Földrajzi értelemben négy szektort különítünk el, a mezőgazdaságot (primer szektor), az ipart (szekunder szektor), a szolgáltatásokat (tercier szektor) és a kutatás-fejlesztést (kvaterner szektor).

A gazdaságot más szempontok alapján is fel lehet osztani, például makroökonómiai (háztartások, vállalkozások, állam, bankrendszer) vagy foglalkoztatáspolitikai (állam, profitorientált, nonprofit) szempontok szerint, de ezen szempontok nem alkalmasak az ipar lehatárolására.

Az iparágak az iparon belüli további csoportokat képeznek, amik valamilyen szempont alapján egymáshoz erősebben kötődő gazdasági tevékenységeket jelentenek.

A csoportosítás alapja lehet a tulajdonosi forma, az alkalmazott technológia, a kiszolgált piac, az előállított termék vagy a bennük alkalmazott szakmák is.

Az iparág és a gazdasági ág tehát nem ugyanazt jelenti. Az ipar szó nyelvtanilag ráadásul bármihez kapcsolva értelmes jelentést ad, de nem feltétlenül azt, amire elsőre gondolnánk. A logisztika alapvetően a szolgáltatások körébe tartozik, már más által előállított termékek kezelésével, tárolásával, mozgatásával foglalkozik. A logisztikai ipar kifejezés ugyanakkor nem egy tágabb értelmezési keretet ad, nem a logisztikához kapcsolódó gazdasági szereplők bővebb körét, nem a teljes logisztikai vertikumot, hanem pont egy meglehetősen szűk, gépipari tevékenységet jelöl. A logisztikai ipar a logisztikai tevékenység űzésének alapját biztosító termelő tevékenység: például a szállítószalag-gyártás tartozik ide.

Hogyan lehet csoportosítani az iparágakat?

Az iparágak besorolására számtalan modell létezik és egyik sem teljesen tökéletes. A legtöbb modell ráadásul többlépcsős, nagyobb iparágakon belül további ágazatok találhatóak.

Mivel itt az elnevezés az alkalmazott modell függvénye, így az iparág és az iparágazat közötti határvonal nem egyértelmű: az ág a nagyobb, az ágazat a kisebb egység.

Klasszikus besorolási mód, ha a szekunder szektor gazdasági tevékenységeit könnyűiparra, nehéziparra és élelmiszeriparra bontjuk. A nehézipar a termelési eszközök és alapanyagok előállításával, a könnyűipar fogyasztási cikkek gyártásával, míg az élelmiszeripar élelmiszerek és élvezeti cikkek készítésével foglalkozik.

A nehézipar ágazatai közé tartozik például a kohászat a gépipar vagy a vegyipar. A könnyűipar ágazataira példa a textilipar vagy a faipar. A tejipar, a malomipar és a húsipar az élelmiszeripar tipikus ágazatai.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) eltérő megközelítést alkalmaz az iparágak csoportosítására. A KSH megkülönbözteti a bányászatot, ahol természeti erőforrások kitermelése történik azzal a céllal, hogy azokat később feldolgozzák, a feldolgozóipart, ahol a bányászat vagy más feldolgozóipari tevékenységek termékeit alakítják tovább és az energiaipart, ahol az előző kettőhöz egyaránt szükséges energia előállítása történik.

Melyek az energiaintenzív iparágak?

Energiaintenzív iparágaknak azon ipari tevékenységeket nevezzük, amik termelésük során nagy mennyiségű energiát használnak fel. Költségeik között az energia ára a meghatározó, adott esetben fontosabb, mint a felhasznált alapanyagok ára.

Statisztikailag azon vállalatok végeznek energiaintenzív termelést, amik bevételük legalább 3%-át energiaköltségeikre fordítják.

Energiaintenzív iparágak közé tartozik például a kőolaj-feldolgozás, a kokszgyártás, a vas-, acél- és fémalapanyag gyártás, a nemfémes ásványi termékek gyártása (cementgyártás, üveggyártás) és a vegyipar. A könnyűipari ágazatok közül energiaintenzív a nyomdaipar és a papírgyártás.

Az energiaintenzív iparágak súlyos válságot élnek át Európában. Az energiaárak emelkedésének az orosz-ukrán háború újabb nagy és várhatóan tartós lökést adott. Ezen iparágak európai termelése világviszonylatban versenyképtelenné válhat, így termelésük visszaesése vagy tevékenységük áthelyezése várható. Mindeközben az energiaintenzív ágazat között nem egy stratégiai jelentőségű, aminek teljes elvesztését nem engedheti meg magának Európa.

Az energiaintenzív iparág közül többre is jellemző az erős területi koncentráltság. Az EU vegyipari termelésének harmadát adja Németország, de Németországon belül is leginkább néhány régió. Hasonló helyzetben található a Benelux államok több régiója, illetve az EU-t elhagyó Nagy-Britannia iparvidékei is. A területi koncentráltság melletti jelentős visszaesés ezen térségek teljes gazdasági válságát okozhatják.

Milyen iparágak vannak előtérben Magyarországon?

Magyarország természeti erőforrások tekintetében szerény adottságokkal rendelkezik. A komolyabb ipari beruházások a múltban is és napjainkban is két tényezőn alapulnak: a viszonylag objektív adottságokon (elhelyezkedés, erőforrások, munkaerő) és a szubjektív politikai döntéseken. Mind a kettő természetesnek tekinthető, meglévő adottságok nélkül fenntarthatatlan a termelés, miközben a politikai döntéshozók felelőssége, hogy az ország javát szolgálva befolyásolja a gazdasági szereplőket.

Napjaink forró vitája a hazai akkumulátor-gyártás segítése kapcsán sem arról szól, hogy a kormánynak van-e joga és felelőssége gazdasági beruházások előmozdítását elérni, hanem arról, hogy jó-e az irány – ebben nem fogunk igazságot tenni.

A következőkben a legfontosabb hazai iparágakat vesszük sorra.Megjegyzendő, hogy kevés kivételtől eltekintve a hazai húzóágazatok exportra termelnek.

Gépgyártás

A gépgyártás nagy tradíciókkal rendelkező iparágaink egyike, ami a hazai ipari termelés meghatározója évtizedek óta. Rendkívül változatos tevékenységeket ölel fel, de ezzel együtt is stabil pozíciót tudhat magának.

Elektronikai ipar

A villamos berendezések gyártása és elektrotechnikai berendezések előállítása kiugró növekedést mutat a beruházások és a termelés növekedésének szempontjából is az elmúlt években. Ezek java néhány exportra termelő multinacionális cégnek tudható be.

Járműgyártás

A hazai feldolgozóipar negyedét adja a járműgyártás, ami szinte kizárólag személyautók és alkatrészeik előállítását végzi hazánkban több helyszínen is. Az iparág húzóágazatnak tekinthető, a beruházások mértéke és a kibocsátás is folyamatosan növekszik. Aggodalomra a nemzetközi trendek adhatnak okot, ahol a fejlődés megtorpanni látszik.

Kiemelendő, hogy a járműgyártáshoz kapcsolódó, de eltérő iparágakba tartozó termelés is jelentős hazánkban. Az elektronikai ipar egy része és a gumigyártás is végső soron a személyautók előállítását szolgálja. A vegyipari beruházások – akkumulátorok gyártása – is ebbe az irányba mutat.

Energiaipar

A teljes ipari teljesítmény 4-5%-át adja az energiaipar. Kiemelése azért indokolt, mert az árak emelkedésével ezen ágazat fejlődése várható. A villamosenergia-előállítás adja az ágazat javát (87%), aminek bővülése évek óta két számjegyű.

Vegyipar

A vegyipar egyike a már feljebb tárgyalt energiaintenzív iparágaknak, így a jelenlegi energiaválságnak erősen kitett területről van szó. Egyes alágazatai ugyanakkor ebben a környezetben is jól teljesítenek. Ilyen a döntően exportra termelő gyógyszergyártás is. A jelenlegi kormányzat több vegyipari beruházás támogatása mellett döntött.

Élelmiszeripar

A termelés tíz éve töretlenül növekszik, az értékesítés java belföldön történik. A legfontosabb alágazat a húsfeldolgozás. Az iparágon belül jelentős visszaesés tapasztalható a malomiparban, amit az étkezési olajok gyártása és a takarmány-előállítás növekedése kompenzál.

Milyen iparágakban van a legnagyobb potenciál a jövő szempontjából?

Világviszonylatban a kutatás-fejlesztés nevezhető húzó ágazatnak és a legfrissebb technológiákat használó elektrotechnikai-ipar. Ez nem azt jelenti, hogy volumenüket tekintve más, hagyományos nehézipari ágak ne lennének jelentősek, sokkal inkább azt, hogy a fejlődés iránya és mértéke áthelyeződik. A jövőben is várhatóak hullámok, de az építőipar is stabil ágazatnak tekinthető.

A robotika előretörésével a gépgyártás is új lendületet kaphat.

A nemzetközi nagy trendekhez képest az egyes nemzeti kilátások eltérőek lehetnek, hiszen különböző adottságokkal rendelkeznek a régiók és más részterület kiszolgálására fókuszálhatnak a beruházások. Mindezek mellett is a legfontosabb kérdés, hogy milyen mértékben tudja követni egy ország a nemzetközi folyamatokat. Az ipar fejlesztése csak akkor hoz érdemi gazdasági növekedést, ha a kutatás-fejlesztés és szolgáltatások területén lépést tud tartani Magyarország a világgazdaságot meghatározó trendekkel.

Maradj naprakész!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesülj új szolgáltatásainkról, híreinkről és praktikus logisztikai tippekről!

Olvass tovább!

Rengeteg hír és érdekesség vár még rád, melyeket szakértőink állítottak össze neked!

Boxy
2024. 07. 08.

Mi az omnichannel: működése, előnyei, hátrányai

Hogyan működik egy omnichannel rendszer? Miben különbözik az omnichannel a multichannel stratégiától? Hogyan érinti a marketinget az átállás és kinek éri meg?

Boxy
2024. 07. 01.

Hogyan tompíthatod a webshopodban az infláció hatását?

Az infláció elsősorban kihívásokat és nehézségeket jelenthet egy webshop számára, átgondolt stratégiával és lépésekkel azonban csökkenteni lehet a hatásait

Boxy
2024. 06. 24.

A 15 legjobb marketing eszköz webáruházak számára

Milyen marketing eszközökkel érdemes foglalkoznia egy webáruháznak? Megéri-e offline marketinggel kiegészíteni az internetes jelenlétet? Mik a leghatékonyabb eszközök?

Boxy
2024. 06. 17.

Időmenedzsment a logisztikában: útmutató

Napjaink egyik legfontosabb munkaszervezési feladata az időmenedzsment vagy időgazdálkodás. A téma alapjait jártuk körbe és tippeket is adunk a hatékony menedzsmenthez.

Boxy
2024. 06. 10.

Tovább szigorítja a csomagolás szabályait az Unió

Újrafeldolgozható és újrafelhasználható csomagolás, jobb hulladékbegyűjtés és egyes műanyagok betiltása – ezek a legfőbb pontok.

Boxy
2024. 06. 03.

Készletkezelés: 8 tipp webáruházak számára

Mit jelent a készletkezelés, milyen feladatai és funkciói vannak? Mik a legfontosabb stratégiák, amiket követhetünk és melyiknek mi az előnye és a hátránya?

Boxy
2024. 05. 27.

Milyen törzsvásárlói rendszerek vannak? Miért fontosak?

Ki a törzsvásárló, miért éri meg kiemelten foglalkozni velük és milyen törzsvásárlói rendszereket használhatunk webshopunkban - ezekre a kérdésekre adjuk meg a választ.

Boxy
2024. 05. 20.

Értékesítési stratégia kialakítása: útmutató webshopok számára

Az értékesítési stratégia egy olyan terv, ami rögzíti feladatainkat és visszajelzést ad azok teljesüléséről. Ezt a megkerülhetetlen dokumentumot mutatjuk be alaposan.

Boxy
2024. 05. 13.

Te elköveted őket? Kezdő e-kereskedők tipikus hibái

Ezeket a hibákat megelőzheted kellő felkészüléssel és a vállalkozást támogató logisztikai szolgáltatások igénybevételével, hogy elkerüld a felesleges kiadásokat.