Lean szemlélet: mik az előnyei?

Oszd meg
Boxy
2024. 01. 15.
Fullfillment
Tartalomjegyzék
Mit jelent a lean szemlélet?

Lean szemlélet: mit jelent és miért éri meg alkalmazni? Mik a lean szemlélet alapelvei? Hogyan növeli a hatékonyságot a lean szemlélet?

Mik a lean szemlélet előnyei az e-kereskedelemben?

Kevesebb munkával többet és jobbat. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, ez a lean szemlélet célja. Mi azonban nem egyszerűsítjük le ennyire, mert az az igazán érdekes, miként éri el ezt az eredményt egy, a lean szemléletet alkalmazó vállalkozás.

Mit jelent a lean szemlélet?

A lean jelentése sovány, vézna vagy szikár. A lean vállalatirányítási rendszer nevében ez arra utal, hogy a szervezet felépítését és üzemelését minden feleslegtől mentesen kell tartani.

A lean azonban nem egy egységes rendszer, sokkal inkább egy filozófia és szemléletmód, ami a hatékonyságot és a pazarlásmentességet szolgálja.

A lean szemlélet három dologra fókuszál: a vevő számára értékes produktumra, az ehhez szükséges folyamat tökéletesítésére és a folyamatot felügyelő és működtető munkatársakra. A lean szemlélet végső soron azt szeretné elérni, hogy a lehető legkisebb energiabefektetéssel, a lehető leghasznosabb működést érje el a vállalkozás.

Fontos azonban, hogy ezt csak úgy tudja megvalósítani, ha a szemlélet alkalmazásában mindenki érdekelt: a hatékonyság növelése sosem járhat a munkatársak leépítésével.

Mik a lean szemlélet alapelvei?

Érték termelése

A lean arra törekszik, hogy csak az olyan tevékenységeket tartsa meg, ami értéket termel.

Érték az, amiért a vevő fizet. Kicsit tágabban értelmezve vevőnek tekinthető a vállalaton belüli felhasználó is. Tehát csak az az értékes produktum, amit valaki a vállalaton belül annak érdekében használ fel, ami a vevő számára értékes termék előállítását szolgálja. Ez egyben a lean szemlélet egyik legfontosabb alapelve: minden az értéktermelés jegyében zajlik.

Az egész folyamat kulcsa, hogy tisztában legyünk azzal, mi jelent valóban értéket a vásárló számára.

Veszteségek és a pazarlás elleni aktív fellépés

A második alapelvnek a veszteségek és a pazarlás elleni aktív fellépést nevezhetjük. Minden veszteségnek tekinthető, ami nem szolgálja az értéktermelést, ezen folyamatokat ki kell iktatni vagy át kell alakítani.

A veszteségekre több klasszikus példát is hozhatunk. Több terméket állítunk elő, mint azt a vevő igényelné (túltermelés), felesleges készleteket halmozunk fel, a termelési folyamat megakad (várakozás), felesleges anyagmozgatások vannak a rendszerben, a munkavégzés kényelmetlen, léteznek olyan tevékenységek, aminek eredményét nem használja fel senki, olyan információk is keringenek, amik adott helyen haszontalanok, a hibák javítása.

A fentiek mellett a lean szemlélet veszteségnek fogja fel, ha egy munkatárs képességeit nem használja fel a vállalat. A lean ugyanis az emberi munkaerőt is kulcsfontosságúnak tekinti, aki nem kiszolgálja, hanem működteti a hatékony vállalatot. A munkatársakat folyamatosan fejleszteni kell és ösztönözni arra, hogy a lean szemlélet alkalmazásával a rájuk bízott feladatot tökéletesítsék

Ebből két dolog is következik: nem lehet olyan munkafolyamat, aminek működéséért nem felel egy azt elvégző munkatárs, illetve a folyamat javítása nem jelenthet hátrányt a munkatársra nézve.

Mi a lean szemlélet története?

Egy szemléletmód története mindig tele van bizonytalansággal: nehéz megmondani, ki volt az első vezető, aki ezt a szemléletmódot alkalmazta az általa vezetett vállalatnál vagy szervezetnél. Két tényt azonban széles körben elfogadottnak vehetünk: a lean az ipari termelés területén alakult ki és onnan szivárgott át más gazdasági ágazatokba is, valamint uralkodóvá elsőként Ázsiában vált.

A lean szemlélet nem köthető egyetlen emberhez vagy vállalathoz, fokozatosan alakult ki és tökéletesedett. Első jelei a XVI. századból származnak és elemei a kapitalista ipari termeléssel együtt forrtak ki. A lean módszerre a legnagyobb hatást Óno Taiicsi japán mérnök tette, aki a Toyota vállalatirányítási rendszerét tökéletesítette az 1930-as évektől. Nála jelentek meg tudatosan és egységesen azok az alapelvek, amiket ma a lean szemlélet használ. A szemlélet a XX. század második felében Japánban hódított és hozzájárult az ország hihetetlen gazdasági fejlődéséhez.

Milyen területeken lehet alkalmazni a lean szemléletet?

A lean szemlélet a gyártási munkafolyamatok tökéletesítéseként terjedt el a világon, éppen ezért tudományos leírása is az ipari tevékenységekre koncentrál. Ezzel együtt a szemlélet kisebb átalakításokkal gyakorlatilag bármilyen tevékenység kapcsán használható.

A szolgáltató szektorban a vállalat hozzáadott értékének meghatározása révén tudjuk meg, mi az, ami valóban fontos a vásárlónak. A munkafolyamatok elemzésekor a veszteséget termelő tevékenységek felszámolása ugyanúgy elképzelhető, mint az iparban. A kulcs a lean szemlélet alkalmazásban a munkatársak partnerként való kezelése, megbecsülésük, fejlesztésük és a munkafolyamatok javításába való bevonásuk.

A lean szemlélet a közigazgatásban vagy a civil szférában is használható. A közpénzek leghatékonyabb felhasználására való törekvés során akár egy minisztérium vagy más állami szerv is alkalmazhatja a lean szemléletet. Egy civil szervezet, ami kevés forrásból működik és legnagyobb ereje a tagság tudása, hatékonysága érdekében felhasználhatja a lean szemléletet.

Mik a lean szemlélet előnyei az e-kereskedelemben?

Vegyük észre, hogy a lean szemlélet és az e-kereskedelem marketingkommunikációja ugyanazon az alapon nyugszik: ismernünk kell, hogy ki a vevőnk és mi számít neki értéknek, miért fizet.

A lean szemlélet vállalaton belül szeretné tökéletesíteni a vevő kiszolgálását és minden erőforrását erre kívánja felhasználni, addig a marketingkommunikáció arra törekszik, hogy a felek egymásra találjanak.

A hibamentes teljesítés, a felesleges munkafolyamatok kiiktatása és a hatékonyság növelésének pozitív hatása nem szorul magyarázatra az e-kereskedelemben. Ugyanakkor a lean szemlélet jellemzően nagyvállalatoknál alakult ki és az ő szervezeti felépítésükben értelmezhető. Egy néhány főből álló vállalkozásnál nehéz mit kezdeni a munkatársak bevonásáról és megbecsülésének szükségességéről alkotott nézetekkel. Mégis van ebben lényeg egy webáruház számára is.

A lean szemlélet ugyanis azt állítja, hogy a munkatársak saját tevékenységüket elemzik és teszik hatékonyabbá. Ez pedig egy webáruháznál is lehet alapelv a partnerek (webshop motor kezelő, logisztika stb.) kiválasztásakor. Nem magunknak kell megoldani azt a problémát, hogy miként a leghatékonyabb a komissiózás, erre ott a fulfillment szolgáltató.

Az viszont a mi feladatunk, hogy megfelelő partnereket válasszunk, akikkel céltudatos az együttműködés egy közös cél érdekében.

Hogyan lehet a lean szemléletet alkalmazni egy meglévő vállalkozásnál?

Egy már működő és üzemelő vállalkozásnál is bevezethető a lean szemlélet. Kezdő lépésnek a már meglévő munkatársakat kell bevonni a folyamatba, hiszen olyan rendszert építünk, aminek működtetéséért később ők lesznek felelősek. Meg kell érteni, hogy a lean szemlélet sikere a megosztott felelősségen múlik, ami egy közös siker érdekében történik és egyetlen ezért dolgozó munkatárs sem lehet a folyamat kárvallottja.

A veszteségek felszámolása közben felszabaduló munkakapacitásokat más területeken kell befektetni.

Ezt követően meg kell határozni, mi az igazi érték, amit előállítunk. Ennek meghatározása mindig a vevő szemszögéből történik. Fel kell térképezni az értékteremtő folyamatot. Fontos, hogy ez sosem elméletben, minden esetben a konkrét munkavégzés helyszínén történik, az azt végző munkatárssal együtt. Itt érthetőek meg olyan szempontok, amik esetleg a folyamattal nem közvetlenül foglalkozóknak nem fontosak, miközben előfordulhat, hogy a folyamatot végző azért tesz valamit, mert úgy gondolja, hogy az később másnak fontos lehet, miközben kiderülhet, hogy egyáltalán nem az.

A folyamat feltérképezését követően minden veszteséget, pazarlást eltávolítunk a rendszerből. Bevezetjük a húzórendszert, ami alapján csak az igény megjelenésekor és csak annyi produktum keletkezik, ami a folyamat következő lépéséhez szükséges.

A lean szemléletet alkalmazó vállalati folyamatok soha nincsenek készen. Az egyes tevékenységeket végző munkatársakat ösztönözni kell arra, hogy folyamatosan keressék azokat a pontokat munkájukban, ahol a veszteségek csökkenthetőek.