Boxy
Blog
Áraink

Raktározási rendszerek, raktár típusok: útmutató

Oszd meg
Boxy
2023. 10. 19.
Fulfillment és logisztika
Tartalomjegyzék
Milyen raktározási rendszerek vannak?

Raktározási rendszerek jellemzői, előnyeik és hátrányaik. Mi a raktározás szerepe a logisztikai folyamatban? Mik azok a darabáru-raktározási rendszerek?

Milyen raktározási rendszerek vannak?

A raktárakat és tárolási rendszereiket nagyon sokféle módon kategorizálhatjuk. A csoportosítás alapja lehet a gazdasági ágazat (mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, közlekedési), amiben szerepet kapnak vagy a termelési folyamatban (alapanyag, segédanyag, félkésztermék, késztermék) betöltött szerepük is. A raktározási rendszerek ehhez és a konkrét készlethez igazodnak. Írásunk későbbi részében részletesen szólunk a darabáru-raktárak rendszereiről, mert ez az, ami a legtöbb kereskedőt érinti.

Mi a raktározás szerepe a logisztikai folyamatban?

A raktárak olyan létesítmények, ahol a termékek valamennyi ideig nyugalomban vannak és eközben biztosítani kell azok mennyiségi és minőségi megóvását. A raktárak szerepe azonban jóval több a modern logisztikában, mint tárolási hely biztosítása. Fontos szerepet töltenek be az ellátási-lánc működésének biztosításában és olyan funkciókat is ellátnak, amit a lánc további elemei nem képesek.

A raktározás egyik legjelentősebb szerepe, hogy a termelés és a felhasználás közötti térbeli és időbeli különbségeket kiegyenlítse. A raktárak minimalizálják a kockázatokat azáltal is, hogy folyamatosan biztosítani tudják a szükséges anyagáramlásokat. A raktárak a tárolás mellett nyilvántartási, komissiózási, csomagolási és egyéb kiegészítő funkciókat is ellátnak.

A raktáraknak pénzügyi szempontból is lehet szerepük, hiszen funkcióikkal támogathatják a gazdasági spekulációkat.

Hogyan lehet csoportosítani a raktározási típusokat?

A raktárakat legfontosabb funkcióik szerint csoportosíthatjuk. A hagyományos, különleges kezelést nem igénylő darabárukat döntően készletkezelő raktárakban tárolják. Innen történik a boltok vagy közvetlenül a vásárlók kiszolgálása. Az üzemi raktárak a gyártási folyamatok alapanyagait és félkész termékeit biztosítják a későbbi felhasználáshoz. A gyűjtőraktárak különböző helyszíneken keletkezett termékek hosszú távú megőrzésére szolgálnak. Ezen felül számtalan speciális raktározási típus képzelhető el akár a tárolás ideje vagy jellege alapján (veszélyes áruk tárolása, vámraktárak).

Minden raktár esetében két eltérő funkciójú területet különböztetünk meg: tárolóterületet és kiszolgáló területet. A tárolóterületet a termékekkel feltölthető hasznos területből és a köztük lévő közlekedő utakból és más kiegészítő területekből áll. A kiszolgáló terület részei a raktárak átvevő és kiadó területei, a rakodók, a csomagoló területek, a komissiózás helyszínei, valamint az irodák és a szociális helyiségek.

A raktárakat elrendezésük szerint fej és átmenő elrendezésűnek nevezhetjük. Előbbi esetben az átvevő és kiadó terület ugyanott található, míg a másik esetben a raktár két ellentétes végén helyezkednek el. Elképzelhetőek vegyes kialakítású raktárcsarnokok is.

A tárolt termékeket legfontosabb fizikai tulajdonságaik szerint is kategorizálhatjuk. Ilyen módon megkülönböztetünk darabárut, ömlesztett árut, gáznemű árut és folyékony árut. A darabáru szilárd, vagy szilárd burkolattal ellátott, formatartó és megszámlálható termékeket takar. A többi árufajta esetében a tárolás egyedi raktári kialakításokat kíván, míg a darabáru jobban egységesíthető tárolási rendszerekben is megoldható.

Mik azok a darabáru-raktározási rendszerek?

A darabáru-raktárakban tárolt termékek összetétele lehet monostruktúrájú és polistruktúrájú. Előbbi esetben a termékfajták száma alacsony, de a tárolt egységek száma nagy. Polistruktúrájú összetétel esetén sokfajta termékből aránylag kevés darabot tárolnak a raktárban. A webáruházi raktárak jellemzően a második kategóriába tartoznak.

A darabáru-raktározási rendszereket két nagy és azon belül több alcsoportra bonthatjuk:

 • Állvány nélküli tárolás
  • statikus
  • dinamikus
 • Állványos tárolás
  • statikus
   • soros
   • bejárható
   • átjárható
  • dinamikus
   • tárolócsatornás
   • gördíthető
   • körforgós

Állvány nélküli statikus tárolás

Az állvány nélküli statikus tárolás a legegyszerűbb tárolási mód: a termékeket egymás mellé vagy közvetlenül egymásra helyezzük. Monostruktúrájú termékeknél, szabadtéri tárolásnál vagy alacsony belmagasságú épületeknél jellemző. Olcsó és rugalmas, de a termékek nehezen hozzáférhetőek és a különféle kiszedési elvek nem érvényesíthetőek.

Állvány nélküli dinamikus tárolás

Az állvány nélküli dinamikus tárolás ritka, mert aránylag nagy a helyigénye, drága és csak speciális esetekben érvényesülnek előnyös tulajdonságai. Ebben a tárolási rendszerben görgőkön vagy felfüggesztve helyezkednek el a termékek. Nem jellemző, hogy a teljes készlet tárolása így valósuljon meg. Áruátvétel, kitárolás vagy egyéb kiegészítő feladat – például osztályozás, egységcsomag készítés – elvégzése során alkalmazzák.

Soros állványos tárolás

A soros állványos tárolás az egyik leggyakoribb darabáru-raktározási mód. Polistruktúrájú termékösszetétel esetén alkalmazzák. Az állványok lehetnek polcok, fiókok, rekeszek, tálcák vagy konzolok is. Előnye, hogy minden tárolt egységhez hozzá lehet férni, rugalmasan alkalmazkodik a készlet összetételéhez és jól automatizálható. Beruházási költsége viszonylag magas.

Be- és átjárható tárolás

A be- és átjárható tárolás esetén olyan polcrendszereket kell elképzelni, aminek nem minden eleméhez lehet közvetlenül hozzáférni, de azok eszközökkel megközelíthetőek. Helykihasználása jobb, kialakítása olcsóbb, de a kiszedési elvek nehezen vagy sehogy nem érvényesíthetőek. Monostruktúrájú készlet esetén használják.

Tárolócsatornás tárolás

A tárolócsatornás tárolás esetén a termékek egymás mellett és fölött méhsejt szerűen helyezkednek el. Jellemzően a csatorna egyik oldalán a termékek utántöltése, míg másik oldalán azok kiszedése zajlik, így automatikusan megvalósul a FIFO-elv. A termékek mozgatása leggyakrabban görgőkön történik. Jól automatizálható, jó helykihasználású tárolási mód. Beruházási igénye magas, nem rugalmas és nagy a karbantartási igénye.

Gördíthető állványos tárolás

A gördíthető állványos tárolás a soros tárolás egyik változata, ahol a tárolók elmozdíthatóak és a mozgatás közben nyílik a termékek megközelítésére lehetőséget biztosító folyosó a sorok között. Ha a rendelkezésre álló terület kicsi, a tárolás jellemzően hosszabb távú, akkor kiválóan használható. Kialakítása drága, a tárolt termékekhez a hozzáférés lassú. Ugyanakkor a tárolt termékek védelme nagyon jól kialakítható. Jellemzően nem klasszikus raktárakban fordul elő a rendszer, hanem könyvtárakban, irattárakban.

Körforgós állványos tárolás

A körforgós állvány tárolói vízszintes, vagy függőleges síkban körbe forgó vonóelemekre vannak szerelve. A termékekhez való hozzáférés lassú lehet és a be- és kitárolás lehetőségei is korlátozottak. Ugyanakkor nagyon jól automatizálható és jól illeszthető technológiai folyamatokba. Szervizekben és műhelyekben kényelmesen használható.

Mik azok a magasraktározási-rendszerek?

A magasraktározás minden esetben valamilyen állványos tárolási rendszert takar, de gyűjtőfogalomnak is tekinthető. Magasraktározás esetén a termékek tárolási magassága meghaladja a hagyományos rakodó targonca emelési magasságát. Mivel a termékek elérése csak speciális gépekkel lehetséges, a magasraktárak esetében különböző dinamikus vagy automatizált rendszerek is kiépítésre kerülnek.

A magasraktározási-rendszerek helykihasználása sokkal kedvezőbb, így összességében a raktárak üzemeltetése hatékonyabb.

A magasraktározási-rendszer is lehet soros, tárolócsatornás, gördíthető, de akár körforgós is.

Mi az a komissiózási folyamat?

A termékek megrendelések alapján történő kigyűjtését és összekészítését komissiózásnak nevezzük. A komissiózás lehet manuális, ahol a kigyűjtést végző munkatárs megy el a tárolási helyre és gyűjti össze a szükséges termékeket vagy robotizált, amikor a termék mozog a komissiózó felé, aki alapvetően statikusan végzi munkáját.

A komissiózás többfajta stratégiával is történhet. A soros komissiózás alkalmával egy munkatárs egy megrendelés összes termékét gyűjti ki. A kétlépcsős komissiózás esetén a különböző megrendeléseken szereplő, de azonos tételek egyszerre kerülnek kigyűjtésre és ezután történik a rendelésenkénti csoportosításuk. Gyakori megoldás, hogy a gyűjtés zónánként történik és az így kapott kisebb termékhalmazból soros logikával összeállítják a megrendeléseket.

Raktározási rendszerek: milyen komissiózási rendszerek vannak magasraktározás esetén?

Magasraktározás esetén a komissiózás gépesítése vagy automatizálása elengedhetetlen, hiszen a tárolási magasság meghaladja egy komissiózó munkatárs által elérhető magasságot. Manuális komissiózás esetén targoncák és emelők segítségével történik a kigyűjtés, jellemzően a kétlépcsős stratégia szerint. Automatizált és robotizált raktárakban a kigyűjtés során különféle futószalagok, szállító robotok is segítik a kigyűjtött termékek mozgatását.

A magasraktárakban a komissiózás történhet közvetlenül a tárolótérben vagy egy teljesen elkülönített részen is. A magasraktárak gyakran nem közvetlenül komissiózható rendszerben készülnek, hanem teljes egységrakomány tárolására alkalmasak, ahonnan elláthatóak a kisebb, már közvetlen árugyűjtésre is alkalmas raktárak.

Mit jelent a raktári folyamatok irányítása?

Ahogyan a fentiekből is kiderült a raktárak messze több feladatot látnak el, mint pusztán termékek tárolását. Ezen feladatokat akkor lehet hatékonyan elvégezni, ha azok alapos tervezés alapján kerülnek kivitelezésre és folyamatos kontroll alatt állnak. A raktári folyamatok irányításán tehát a folyamatok megtervezését, adminisztrációját, nyomon követését, ellenőrzését jelenti. Magában foglalja a feladatok végrehajtáshoz szükséges munkaerő-menedzsmentet is. A feladat végrehajtását a megrendelő igényeihez alakított szoftverek segítik.

Az irányítás közben gyűjtött adatok segítik a készletgazdálkodással kapcsolatos vezetői döntések meghozatalát.

A raktári folyamatok irányításának minősége alapvetően befolyásolja a logisztikai központ hatékonyságát. Tulajdonképpen ez az a tevékenység, ami garantálja azt, hogy a raktár valóban el tudja látni feladatát az ellátási-láncban.

Hogyan történik a jellemző árufajták kiválasztása ABC elemzéssel?

Az ABC elemzés a Pareto-elven alapszik. A Pareto-elv azt mondja ki, hogy cselekedeteink ötöde okozza eredményeink négyötödét. Azaz munkánk nagyjából 20%-a igazán hasznos és okozza minden eredményünk 80%-át.

Az ABC elemzés során azt döntjük el, hogy egy adott készleten belül mekkora az adott termék fontossága. Az A termékek felelnek a felhasználás 80%-áért, a B termékek a felhasználás 15%-áért és a C termékek a felhasználás maradék 5%-áért. A csoportosításhoz a termékek két tulajdonságát használják fel: a darabszámot és az árat. Elképzelhető olyan termék, amiből sok fogy, ezért a darabszám alapján fontos és olyan is, amiből jóval kevesebb fogy mennyiségre, de a hasznon jelentős része azon keletkezik.

Az ABC elemzés utólagosan készíthető el egy adott időszakra, amikor annak forgalmi adatai már rendelkezésre állnak. Ezen adatok a későbbiekben felhasználhatóak a készletgazdálkodás és a raktári folyamatok tervezése során is.

Milyen áruelhelyezési stratégiák vannak?

A tárolóhely kijelölését áruelhelyezésnek hívjuk. Az áruelhelyezés többfajta stratégia alapján is történhet: alfanumerikus, árucserélődés intenzitása, ABC elemzés alapján.

Az alfanumerikus stratégia alapján minden terméket szakmai kódjelük alfanumerikus sorrendjében helyezünk el és a számított készlet nagyságának megfelelő tárolóhelyet jelölünk ki. Ha a stratégia az árucserélődés intenzitásán alapul, akkor a legkisebb intenzitású termékeket kell a legnehezebben elérhető, legtávolabbi tárolóhelyekre helyezni. A két rendszer valamilyen szintű ötvözete is elképzelhető.

Az ABC elemzéssel megállapíthatjuk, hogy mely termékek kiszolgálása a legfontosabb számunkra és azokat helyezhetjük a legkönnyebben elérhető helyre. Az ABC elemzésre támaszkodva sorokat vagy zónákat jelölhetünk ki a raktárban, de körkörös területkijelölés is elképzelhető.

A stratégiák gyakorlati kivitelezését fizikai jellemzők is módosíthatják. Előfordul, hogy bizonyos termékek tárolása nem oldható meg a raktár bármely pontján vagy ha a stratégia szigorú követése rossz helykihasználást eredményezne, akkor módosítani kell az áruelhelyezés módján

Maradj naprakész!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesülj új szolgáltatásainkról, híreinkről és praktikus logisztikai tippekről!

Olvass tovább!

Rengeteg hír és érdekesség vár még rád, melyeket szakértőink állítottak össze neked!

Boxy
2024. 07. 08.

Mi az omnichannel: működése, előnyei, hátrányai

Hogyan működik egy omnichannel rendszer? Miben különbözik az omnichannel a multichannel stratégiától? Hogyan érinti a marketinget az átállás és kinek éri meg?

Boxy
2024. 07. 01.

Hogyan tompíthatod a webshopodban az infláció hatását?

Az infláció elsősorban kihívásokat és nehézségeket jelenthet egy webshop számára, átgondolt stratégiával és lépésekkel azonban csökkenteni lehet a hatásait

Boxy
2024. 06. 24.

A 15 legjobb marketing eszköz webáruházak számára

Milyen marketing eszközökkel érdemes foglalkoznia egy webáruháznak? Megéri-e offline marketinggel kiegészíteni az internetes jelenlétet? Mik a leghatékonyabb eszközök?

Boxy
2024. 06. 17.

Időmenedzsment a logisztikában: útmutató

Napjaink egyik legfontosabb munkaszervezési feladata az időmenedzsment vagy időgazdálkodás. A téma alapjait jártuk körbe és tippeket is adunk a hatékony menedzsmenthez.

Boxy
2024. 06. 10.

Tovább szigorítja a csomagolás szabályait az Unió

Újrafeldolgozható és újrafelhasználható csomagolás, jobb hulladékbegyűjtés és egyes műanyagok betiltása – ezek a legfőbb pontok.

Boxy
2024. 06. 03.

Készletkezelés: 8 tipp webáruházak számára

Mit jelent a készletkezelés, milyen feladatai és funkciói vannak? Mik a legfontosabb stratégiák, amiket követhetünk és melyiknek mi az előnye és a hátránya?

Boxy
2024. 05. 27.

Milyen törzsvásárlói rendszerek vannak? Miért fontosak?

Ki a törzsvásárló, miért éri meg kiemelten foglalkozni velük és milyen törzsvásárlói rendszereket használhatunk webshopunkban - ezekre a kérdésekre adjuk meg a választ.

Boxy
2024. 05. 20.

Értékesítési stratégia kialakítása: útmutató webshopok számára

Az értékesítési stratégia egy olyan terv, ami rögzíti feladatainkat és visszajelzést ad azok teljesüléséről. Ezt a megkerülhetetlen dokumentumot mutatjuk be alaposan.

Boxy
2024. 05. 13.

Te elköveted őket? Kezdő e-kereskedők tipikus hibái

Ezeket a hibákat megelőzheted kellő felkészüléssel és a vállalkozást támogató logisztikai szolgáltatások igénybevételével, hogy elkerüld a felesleges kiadásokat.