Boxy
Blog
Áraink

Vállalkozási formák: így válassz!

Oszd meg
Boxy
2023. 02. 09.
Sikeres vállalkozás
Tartalomjegyzék
Milyen vállalkozási formák vannak ma Magyarországon?

Milyen vállalkozási formák léteznek Magyarországon? Melyik vállalkozási formák alkalmasak webshop üzemeltetéséhez?

Milyen vállalkozási formák vannak ma Magyarországon?

Magyarországon többfajta vállalkozási forma is létezik, melyek egy része kifejezetten egyéni, míg mások kifejezetten társas formák, illetve léteznek olyanok, amik egyedül és partnerekkel közösen is létrehozhatóak. Fontos tudni, hogy amíg egyes vállalkozási formák könnyen átalakíthatóak másmilyenné, addig vannak olyanok, ahol ez nehézkes vagy lehetetlen.

Vállalkozási formák

Lássuk akkor konkrétan a vállalkozási formákat külön figyelmet szentelve a webáruház üzemeltetésére ajánlott típusoknak.

  • Egyéni vállalkozás
  • Egyéni cég
  • Betéti társaság
  • Korlátolt felelősségű társaság
  • Közkereseti társaság
  • Részvénytársaság

Egyéni vállalkozás

Magyarországon egyéni vállalkozó lehet a büntetlen előéletű, közügyektől nem eltiltott, gondnokság alatt nem álló, 18. életévét betöltött EU-s állampolgár vagy szabad mozgás és tartózkodási engedéllyel rendelkező személy. Ez a legkönnyebben elindítható és megszüntethető vállalkozási forma – mindkettő ügyfélkapun keresztül intézhető. További feltétel, hogy legyen székhelye vállalkozásunknak, tevékenységi körei és adószámunk.

Az egyéni vállalkozók adózása 2022-ben jelentősen átalakult és bonyolultabb lett. Mindenképpen érdemes egy könyvelővel előzetesen konzultálni, hogy melyik forma éri meg nekünk. Az adózás függhet a tevékenységtől, a bevételek nagyságától és attól, hogy kik veszik igénybe szolgáltatásunkat. A leggyakoribb adózási forma a KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) és az átalányadózás.

Az egyéni vállalkozó kötelezettségeiért korlátlan mögöttes felelősséggel tartozik, azaz magánvagyona és vállalkozásának vagyona között nincs különbség, illetve egyidejűleg nem lehet más gazdasági vállalkozás korlátlanul felelős tagja. Ebből következik az is, hogy egy magánszemélynek egy egyéni vállalkozása lehet.

Sok esetben felmerül, hogy az egyéni vállalkozásnak alternatívája lehet, ha valaki adószámos magánszemélyként végzi a tevékenységet. Ez nincs így. Az adószámos magánszemély kategóriát azoknak találták ki, akik eseti jelleggel, nem állandó jövedelemszerzési céllal végeznek olyan tevékenységet, amiről számlaadási kötelezettségük lenne. Például ha valakit egy könyv lektorálására felkérnek, de alapvetően nem ezzel foglalkozik, akkor nem kell egyéni vállalkozóvá válnia, de ha általában könyvek lektorálásából szeretne jövedelmet szerezni, akkor igen. Amennyiben a tevékenység kifejezetten üzletszerű, haszonszerzési céllal történik akkor a rendszeresség teljesítése nélkül is szükséges lehet az egyéni vállalkozóvá válás – például egy projekt menedzselésében való részvétel. Az adószámos magánszemély kifizetései után a járulékot a megbízónak kell megfizetnie.

Az egyéni vállalkozási forma általában a tevékenységeiket önállóan, megbízási alapon végzőkre lett kitalálva. Szabadúszók, kisiparosok, kereskedelemmel is foglalkozó kistermelők választják leginkább. A korlátlan felelősség miatt jellemzően olyan szolgáltatók, ahol a tevékenység jellege miatt várhatóan nem merülhet fel olyan kötelezettség, ami a vállalkozó magánvagyonát kockára tenné.

Egyéni cég

Az egyéni céget úgy is felfoghatjuk, mint vállalkozásfejlődési lépcsőfokot. Erre a vállalkozási formára szinte ugyanazok a jellegzetességek igazak, mint az egyéni vállalkozásra, de van néhány fontos különbség. A hasonlóság egyik alapja, hogy egyéni céget alapító okirat létrehozása után csak egyéni vállalkozó jelenthet be. A cégként való üzemelésnek számos előnye és hátránya van, ezeket egyénileg kell mérlegelni. Az egyéni céget át lehet alakítani más társasági formává, illetve legfontosabb előnye, hogy korlátolt felelősségi kör tartozik hozzá. A gyakorlatban tehát akkor érdemes az egyéni vállalkozónak egyéni céget alapítania, ha nem szeretné magánvagyonát a továbbiakban a felelősségi körben tartani, illetve tervezi a vállalkozása további fejlesztését és ehhez rugalmasabb vállalkozási formára van szüksége.

Betéti társaság Bt.

Betéti társaságot társasági szerződéssel alapíthat minimum kettő természetes vagy jogi személy. A betéti társaságnak nincs meghatározott minimum tőkéje, így ez a legkisebb befektetéssel alapítható gazdasági társaság. A vállalkozási forma jellegzetessége, hogy léte egy beltaghoz és minimum egy (lehet több is) kültaghoz kötött.

A beltag felelőssége egyetemleges, azaz magánvagyonával is felel a vállalkozás kötelezettségeiért. A beltag kötelezett a személyes közreműködésre, azaz aktívan részt kell vállalnia a vállalkozás életében, képviselheti a céget és jogosult az üzletvezetésre. A beltag egyidejűleg nem lehet más gazdasági vállalkozás korlátlanul felelős tagja. A kültag felelőssége korlátozott vagyoni hozzájárulása mértékéig, részvétele a vállalkozás tevékenységében lehetősége, de nem kötelezettsége.

Betéti társaság 2022 szeptembere óta nem választhatja a KATA adózást, a TAO (társasági adó) vagy a KIVA (kisvállalati adó) jelenthet megoldást.

Tévhit, hogy a betéti társaság csak kisebb társaságok számára alternatívát jelentő vállalkozási forma. Ugyan valóban jellemző, hogy családi vállalkozások ezt a formát választják, de nagy, akár multinacionális cégek leányvállalatai is használják. A beltag korlátlan vagyoni felelőssége a cég tevékenységéért teszi kevésbé népszerűvé a nagyobb vállalkozások számára.

Korlátolt felelősségű társaság Kft.

A vállalkozási formának két verziója is létezik, az egyszemélyes Kft. és a több tag által alapított. Az egyszemélyes Kft. gyors és hatékony működésű, nem társasági szerződéssel, hanem alapító okirattal létesíthető. A tagok száma mindkét irányban változhat, azaz egyszemélyes vállalkozáshoz csatlakozhatnak és korábbi több taggal rendelkező Kft. is átalakulhat egyszemélyessé. Mindkét változatra alapvetően ugyanazok a szabályok vonatkoznak, kintlévőséggel vagy kötelezettséggel való megszűnés esetén az egyszemélyes Kft-vel szemben szigorúbbak a szabályok. Kft-t természetes és jogi személyek is alapíthatnak.

A Kft. alapításához minimum 3 millió forint törzstőkére van szükség, de ez lehet nem pénzbeli vagyon is. A vállalkozás tagjai saját befizetéseik mértékéig vállalnak felelősséget. Kis- és középvállalkozások kedvelt vállalkozási formája. Adózás szempontjából a TAO vagy az EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) lehet alternatíva.

A vállalkozási forma azoknak javasolt, akik korlátozott felelősség mellett és/vagy több nagyjából hasonló jogú partnerrel szeretnének vállalkozásba kezdeni. Szinte bármilyen tevékenységi kör folytatására alkalmas vállalkozási forma a korlátolt felelősségű társaság.

Közkereseti társaság Kkt.

Közkereseti társaságot minimum kettő, egyetemleges felelősséget viselő tag alapíthat. Családi vállalkozások esetében működőképes vállalkozási forma, amit könnyű alapítani. Elég kevés olyan eset van, amikor ez az egyetlen vagy optimális megoldás a vállalkozásnak – érdemes a betéti társaság felé orientálódni.

Részvénytársaság Nyrt., Zrt.

Elsősorban nem kis- és középvállalkozások számára kitalált vállalkozási forma. A nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.) esetében a részvények nyilvánosan kerülnek forgalomba, míg a zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.) esetében az alapítók a társaság összes részvényét maguk kezelik. Az Nyrt. esetében 20 millió, a Zrt. esetében 5 millió forint alaptőke szükséges a létrehozásához. A részvény testesíti meg a tagságot, amennyiben mind egy személy kezében van, úgy lehet egyszemélyes vállalkozás is a részvénytársaság.

Hogyan válasszunk a vállalkozási formák között?

Abban az esetben, ha tevékenységünk nincs konkrét vállalkozási formához kötve, három fő tényezőt érdemes mérlegelnünk alapítás előtt.

Az első szempont a társak léte vagy hiánya. Egyéni vállalkozók, egyéni cég tulajdonosai vagy egyszemélyes Kft. alapítói lehetünk egyedül, amennyiben többen vállalkozunk, akkor a Kft., a Kkt., Rt. és a Bt. formák közül választhatunk. A társak egymáshoz való viszonya is számít: a Kft. és az Rt. esetében a viszonyt magunk rendezhetjük, a Kkt. esetében a felek egyenrangúak, míg a Bt. esetében két eltérő jellegű tagság léte kötelező.

A második szempont az alaptőke kérdésköre. Alaptőke nélkül egyéni vállalkozók lehetünk vagy társas vállalkozásként Bt-t vagy Kkt-t alapíthatunk. A többi vállalkozási formánál kötelező az alaptőke. Az alaptőke összefüggésben áll a felelősségi körrel, ami a harmadik fontos mérlegelési szempont: amennyiben magánvagyonunkkal nem szeretnénk a vállalkozás tevékenységéért korlátlanul helytállni, úgy olyan vállalkozási formát kell választanunk, ahol létezik alaptőke. Az egyetlen kivétel, ha Bt. kültagjaként vállalkozunk.

Melyik vállalkozási formát válasszuk, ha webáruházat alapítunk?

Az e-kereskedelem folytatásának feltétele, hogy tevékenységi köreink között szerepeljen a „4791 – Csomagküldő, internetes kiskereskedelem”. Webáruházat egyéni vállalkozóként, betéti társaságként vagy korlátolt felelősségű társaságként is üzemeltethetünk. Utóbbi esetében kihangsúlyozandó, hogy az alaptőke nem pusztán pénzbeli vagyon lehet: a webáruház működésének feltételeit biztosító eszközök, márkanevek, domain bevonhatóak ebbe a körbe.

Néhány szakmára külön vállalkozási formák is léteznek, amik további kérdésekre adnak okot. A téma mélyebb kifejtése nélkül őstermelőként nem üzemeltethetünk webáruházat, mert nem tudjuk a kötelező tevékenységi kört felvenni vállalkozásunkba. Kistermelőként lehet webáruházunk, de termékeinket csak 40 kilométeres körben értékesíthetjük és csak saját kiszállítással.

Mik a cégalapítás legfontosabb tennivalói?

Az egyéni vállalkozás esetében alig van teendő, az ügyfélkapun keresztül elindítható a vállalkozás. Ebben az esetben egy könyvelőt érdemes még a bejegyzés előtt felkeresni. A többi vállalkozási forma esetében egy megfelelő cégnév kiválasztása után egy ügyvédet kell felkeresni, aki elkészíti a társasági okiratot. Az alapítást 30 napon belül kell bejelenteni a cégbíróságon, majd a bejegyzést követő végzés után 8 napon belül bankszámlát kell nyitnunk. Ezt követően kell az adóhatóság és az önkormányzat felé a bejelentéseket megtenni, majd elkezdhető a tevékenység.

Maradj naprakész!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesülj új szolgáltatásainkról, híreinkről és praktikus logisztikai tippekről!

Olvass tovább!

Rengeteg hír és érdekesség vár még rád, melyeket szakértőink állítottak össze neked!

Boxy
2024. 07. 08.

Mi az omnichannel: működése, előnyei, hátrányai

Hogyan működik egy omnichannel rendszer? Miben különbözik az omnichannel a multichannel stratégiától? Hogyan érinti a marketinget az átállás és kinek éri meg?

Boxy
2024. 07. 01.

Hogyan tompíthatod a webshopodban az infláció hatását?

Az infláció elsősorban kihívásokat és nehézségeket jelenthet egy webshop számára, átgondolt stratégiával és lépésekkel azonban csökkenteni lehet a hatásait

Boxy
2024. 06. 24.

A 15 legjobb marketing eszköz webáruházak számára

Milyen marketing eszközökkel érdemes foglalkoznia egy webáruháznak? Megéri-e offline marketinggel kiegészíteni az internetes jelenlétet? Mik a leghatékonyabb eszközök?

Boxy
2024. 06. 17.

Időmenedzsment a logisztikában: útmutató

Napjaink egyik legfontosabb munkaszervezési feladata az időmenedzsment vagy időgazdálkodás. A téma alapjait jártuk körbe és tippeket is adunk a hatékony menedzsmenthez.

Boxy
2024. 06. 10.

Tovább szigorítja a csomagolás szabályait az Unió

Újrafeldolgozható és újrafelhasználható csomagolás, jobb hulladékbegyűjtés és egyes műanyagok betiltása – ezek a legfőbb pontok.

Boxy
2024. 06. 03.

Készletkezelés: 8 tipp webáruházak számára

Mit jelent a készletkezelés, milyen feladatai és funkciói vannak? Mik a legfontosabb stratégiák, amiket követhetünk és melyiknek mi az előnye és a hátránya?

Boxy
2024. 05. 27.

Milyen törzsvásárlói rendszerek vannak? Miért fontosak?

Ki a törzsvásárló, miért éri meg kiemelten foglalkozni velük és milyen törzsvásárlói rendszereket használhatunk webshopunkban - ezekre a kérdésekre adjuk meg a választ.

Boxy
2024. 05. 20.

Értékesítési stratégia kialakítása: útmutató webshopok számára

Az értékesítési stratégia egy olyan terv, ami rögzíti feladatainkat és visszajelzést ad azok teljesüléséről. Ezt a megkerülhetetlen dokumentumot mutatjuk be alaposan.

Boxy
2024. 05. 13.

Te elköveted őket? Kezdő e-kereskedők tipikus hibái

Ezeket a hibákat megelőzheted kellő felkészüléssel és a vállalkozást támogató logisztikai szolgáltatások igénybevételével, hogy elkerüld a felesleges kiadásokat.