Mi a logisztikus feladata, ki ő és mit csinál pontosan?

Oszd meg
Boxy
2023. 02. 09.
Tartalomjegyzék
Mit csinál a logisztikus?

Mit jelent az, hogy logisztikus? Mi egy ilyen szakember feladata? Mennyit keres egy logisztikus? Hogyan, miként lehet valakiből logisztikus?

Mit csinál a logisztikus?

A logisztikus egy vállalaton belül hozzájárul ahhoz, hogy a termékek a megfelelő mennyiségben és minőségben, idő- és költséghatékony módon álljanak rendelkezésre a kívánt helyszínen. A gyakorlatban ez a logisztikai tevékenység megtervezését és lebonyolítását jelenti, ami sokrétű kommunikációs feladat. A logisztikának nagyon sok specializált ága van, így a logisztikus is specializálódhat, vagy karrierje során akár több ágazat logisztikai teendőibe is beleláthat.

A logisztikus mindennapi munkavégzése során kapcsolatot tart az ügyfelekkel és partnerekkel, kezeli az esetleges reklamációkat. Felméri igényeiket, szükség esetén részt vállal a kárügyintézésben. Kezeli a rendeléseket és beszerzéseket, előkészíti a szállítmányozással kapcsolatos szerződéseket.

Megszervezi a raktári tevékenységekkel kapcsolatos teendőket, ellenőrzi a készleteket, ami alapján ellátási tervet készít. A logisztikus napi munkavégzése legalább olyan erősen kapcsolódik cége logisztikai bázisához, mint a partnerekkel folytatott szinte folyamatos kapcsolattartáshoz. Megtalálja a termékek továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot és útvonalat, ennek során figyelembe veszi a partnerek igényeit, a rendelkezésre álló időt és anyagi kereteket. Ha szükséges, akkor a nemzetközi szállítmányozással kapcsolatos adminisztratív teendőket is ellát. Támogatja a szállítmányozással kapcsolatos vezetői döntések meghozatalát és végrehajtását.

A logisztikus munkája változatos és stresszes, ami a folyamatos üzemelés mellett az állandóan változó beszerzési és szállítási lehetőségek függvényében alakul. A körülmények egyik napról a másikra megváltozhatnak, felléphetnek váratlan helyzetek vagy problémák – akár a Föld másik felén – aminek gyors és hatékony megoldása a logisztikus feladata. A logisztikus általános műveltsége, tájékozottsága előnyt jelent munkavégzése közben, amikor ezen problémákat kell megértenie és megoldania. A logisztikus több lehetőséget is ismer adott feladat megoldására, mindig van B terve, amit szükség esetén használhat.

Hogyan lesz valakiből logisztikus?

Ha valaki egy versenyképes, változatos, mozgalmas, ugyanakkor éppen ezért stresszes és sok kommunikációt igénylő szakmát szeretne, akkor a hivatalos képesítés megszerzésén túl elsősorban az elhatározáson múlik. A logisztika olyan embereknek való, akik szeretik a szervező munkát és a folyamatos visszajelzést tevékenységük hatékonyságáról. A logisztikus sokfelé oktatott hiányszakma, a logisztika pedig egy növekvő ágazat, ami változatos munkalehetőségeket fog kínálni a következő évtizedekben is. A logisztikus szereti használni szóban és írásban is az idegen nyelveket.

A raktározás, szállítmányozás, logisztika férfi szakmaként él a köztudatban – tévesen. A logisztikus egy kreatív és mozgalmas szakma, amit mindkét nem egyformán és ugyanolyan jól képes ellátni, így egyre több nő válik logisztikussá és a technikumokban is növekszik a lányok aránya. A munkavállaló neme nem jelent előnyt vagy hátrányt, bárki jól érvényesülhet logisztikusként.

Milyen szakmai háttérrel kell rendelkeznie egy logisztikusnak?

Elsősorban az egyén készségei határozzák meg azt, hogy sikeres logisztikussá válik-e. Ezen felül természetesen szükséges a megfelelő végzettség is – mindkét témáról szólunk részletesebben is lejjebb.

Van olyan szakmai múlt, ami jó alapot adhat a logisztikusként való elhelyezkedéshez is. Kommunikáció és ügyfélkapcsolatok terén szerzett tapasztalat egészen biztosan jól használható tudás, miként az informatikai rendszerek ismerete és a marketing alapok is. Az adminisztráció a logisztikus megkerülhetetlen feladata, így ezen a téren is előnyt jelent a tapasztalat. Kifejezetten jó referencia az olyan munkakör, ahol idegen nyelven kellett telefonon kapcsolatot létesíteni ügyfelekkel.

Előnyt jelent a partnerek igényeinek megértésében, ha a logisztikához kapcsolódó szakmák valamelyikében szerzett már tapasztalatot a munkavállaló. A raktározás, a szállítás vagy a gyártás területén végzett korábbi munka hasznos tudást nyújt.

Mindenképpen előnyt jelent az adott vállalat profiljának, termék készletének, tevékenységnek ismerete és ehhez kapcsolódó referencia megléte. Egy webshop logisztikával foglalkozó cég esetében e-kereskedelmi tapasztalatok hasznosak, míg egy agrár logisztikai cégnél a mezőgazdasági ismeretek számítanak igazán.

A logisztikus munkája szerteágazó, így sok munkakör tudását használhatja. A tapasztalt logisztikus olyan látásmóddal, tudás- és kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amit nehéz más szakmából maradéktalanul pótolni.

Hol képzik a logisztikusokat?

A logisztikus megnevezés egy ernyőfogalom, amibe több konkrét végzettség is beletartozhat, amit eltérő oktatási intézményekben oktatnak. A konkrét munkakörökben azonban jelentős az átfedés, azaz egy adott munkakör, gyakran eltérő logisztikai végzettséggel is betölthető.

Logisztikai végzettség szerezhető több gimnáziumban vagy szakiskolában országszerte. Logisztikai képzés minden régióban elérhető. Jellemzően a hagyományos négy évet lefedő középiskolai tanulmányok meghosszabbításával technikusi végzettséget adnak ezen oktatási intézmények. Az így megszerzett végzettséggel egyenértékű képesítést adó tanulmányok kezdhetőek OKJ felnőttképzés keretében is. A végzettség megnevezése általában logisztikai technikus vagy logisztikai ügyintéző. Egyes képzési helyek általános jellegű tudást kínálnak, de néhány iskola specializált, például vasúti szállítmányozási vagy honvédségi logisztikusokat is képez.

A logisztika specializált területeire egyetemi képzések és egyetemi szakirányok is indulnak. A képzés jellege és így a végzettséggel betölthető munkakörök jelentős mértékben eltérhetnek egymástól. A logisztikai mérnökök nem csak a logisztikai rendszerek elemzésére, szervezésére, irányítására alkalmasak, de részt vállalnak a rendszer elemeinek kialakításában, a logisztikai eszközök tervezésében, gyártásában és ellenőrzésében is. A vállalati logisztikai rendszereket és a vállalatokat átfogó ellátási láncokat irányító szakemberré a gazdaságtudományok területén megszerezhető logisztikai menedzsment diplomával válhatunk.

Milyen készségek szükségesek ahhoz, hogy valaki jó logisztikus legyen?

Vannak készségek, amik megléte alapvető ahhoz, hogy valakiből jó logisztikus váljék. A logisztikus több irányban tart kapcsolatot vállalaton belül és kívül, ehhez több csatornát használ. Elengedhetetlen, hogy jó kommunikációs képessége legyen a logisztikusnak mind szóban, mind írásban és lehetőleg idegen nyelven is értsen. Tudnia kell kezelni eltérő kulturális közegek kommunikációs szokásait. Fontos, hogy értse és megértse a különböző felek igényeit és elvárásait, így empatikusnak kell lennie. Ezen igényeket és elvárásokat össze is kell tudnia egyeztetni, ami sokszor nem egyszerű, néha közel lehetetlen: logisztikusnak lenni stresszes feladat, a mindenkinek megfelelő eredmény megtalálásához kreatívnak és jó problémamegoldó képességgel rendelkezőnek kell lennie. A logisztikusnak céltudatosnak kell lennie, miközben képes kell, hogy legyen alkalmazkodni a folyamatosan változó körülményekhez és adott keretek között megtalálni az optimális megoldást a problémára. A logisztikus pontos munkavégzése teremti meg más munkafolyamatok alapját, így precízen és felelősségteljesen kell dolgoznia.

Összességében tehát a kreatív, jól kommunikáló, precíz és stressztűrő emberből válhat jó logisztikus. Idegen nyelvek ismerete és használata elengedhetetlen.

Mennyit keres Magyarországon egy logisztikus?

A logisztikus keresett szakma Magyarországon, így az elhelyezkedési lehetőségek kedvezőek. Nem egyenletes a kereslet az ország minden pontján, de logisztikus végzettséggel gyakorlatilag bármely megyében el lehet ma helyezkedni. A fizetések – mint sok más szakmában – Budapest környékén és az ország nyugati felében magasabbak, mint Magyarország más tájain. Egy OKJ végzettséggel rendelkező logisztikus nagyságrendileg 350 ezer és 450 ezer forint közötti bruttó bérrel számolhat.