SWOT elemzés webshopoknak: útmutató

Az egyik legnépszerűbb és legkönnyebben áttekinthető döntéstámogató módszer a SWOT elemzés. Segítségével megismerhetjük webáruházunk piaci helyzetét, feltárhatjuk fejlesztendő területeinket és meghatározhatjuk a jövőben követendő stratégiánkat. A módszer legfontosabb alapjaival ismerkedünk meg a következő cikkben.

Mi az a SWOT elemzés?

A SWOT elemzés egy könnyen értelmezhető, átlátható és elkészíthető analízis, ami a vizsgált téma életképességét mutatja meg annak erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei feltárásával. A SWOT analízis a stratégiaalkotás folyamatának egyik lépése.

Az elemzés elnevezése a már említett négy terület angol nevének kezdőbetűjére utal: S – strengths, erősségek, W – weaknesses, gyengeségek, O – opportunities, lehetőségek, T – threats, veszélyek.

A SWOT elemzést gyakran SWOT analízisnek nevezik, de létezik a magyar GYELV elemzés név is. A veszélyeket újabban fenyegetettségeknek is fordítják.

A SWOT elemzés tárgya lehet egy piaci szegmens, vállalat, termék, projekt vagy akár ember is. Éppen ez a technika egyik legnagyobb előnye: ugyanolyan módon alkalmazható különféle méretű és jellegű vizsgálati témák esetén is. A SWOT analízis segít megérteni a vizsgált téma jelenlegi helyzetét és erre alapozva felépíthető az a stratégia, ami a legnagyobb eséllyel vezet sikerre.

Miért fontos az alapos SWOT elemzés egy webshopnak?

SWOT elemzést készíthetünk webáruházunk egészéről, vagy egy-egy fontosabb termékünk piaci helyzetéről is. Mind a kettő ugyanazt a célt szolgálja, csak eltérő szinten: elhelyezni áruházunkat vagy termékünket a vizsgált piacon, majd az eredmények fényében úgy változtatni működésünkön, hogy erősségeinket megőrizzük, gyenge területeinket fejlesszük, tudatosan tegyünk a lehetőségek kihasználására és megpróbáljunk felkészülni a veszélyek esetleges bekövetkezésére.

Ha a vizsgálat tárgya webáruházunk, akkor többek között a következő kérdésekre kereshetjük a választ: Miben különbözünk vetélytársainktól? Ez a különbség előnyünkre van vagy hátrányunkra? Milyen eszközeink vannak? Miért választanak minket vásárlóink? Milyen minőségben tudunk szolgáltatni? Milyen problémáink vannak?

Ha a vizsgálat tárgya egy konkrét termék, akkor pedig az alábbi kérdésekre kereshetjük meg a választ: Miért választja valaki ezt a terméket? Miben különbözik az áru a helyettesítő termékektől? A terméket ugyanolyan módon lehet-e beszerezni máshol, mint nálunk? Jó-e a hírneve a terméknek? Milyen a minősége a terméknek?

SWOT elemzés: hogyan kell elkészíteni?

A SWOT elemzés lelke egy könnyen áttekinthető mátrix vagy táblázat, amiben az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket ábrázoljuk. Vizuális megjelenítésként jellemzően bal oldalt felül találhatóak az erősségek, jobb oldalt felül a gyengeségek, bal alul a lehetőségek, míg a jobb lenti sarokban a veszélyek.

A SWOT elemzés előnye nagyon általános használhatósága, de ez egyben csapda is. Az elemzést konkrét céllal készítsük el és a vizsgálat tárgyát csak ezen céllal összefüggésben lévő tényezőkkel vizsgáljuk. Az olyan tulajdonságok, amik nem a céllal szoros kapcsolatban lévő jellemzőket írnak le gyengítik az elemzést. Meg kell vizsgálnunk, hogy az egyes jellemzőknek mekkora a hatásuk a stratégiaalkotásra és azon tényezőkre kell koncentrálnunk, amik jelentős befolyással bírhatnak.

Mik a SWOT elemzés készítésének a lépései?

 • Az elemzés céljának meghatározása
 • Releváns kérdések megfogalmazása a vizsgálat tárgyával kapcsolatban
 • A válaszok besorolása az erősségek, a gyengeségek valamint a lehetőségek és veszélyek közé
 • A válaszok priorizálása annak fényében, hogy mekkora jelentőséggel bírnak az elemzés céljának elérésben
 • Az eredményekre támaszkodó stratégiaalkotás
 • A stratégia végrehajtása

Szólni kell arról, hogy a SWOT elemzésnek vannak hátrányai a már említett általános jellegén felül is. Ki kell emelni, hogy az elemzés a jelenről szól vagy éppen gyakran a múlt eseményeit veszi alapul, amik nem feltétlenül relevánsak a jövőre nézve. A SWOT elemzés nem tud a gyorsan változó piaci környezettel számolni és nem ad biztos választ arra, miként tud versenyelőnyt szerezni egy vállalkozás.

Milyen részei vannak a SWOT elemzésnek?

A SWOT elemzés belső és külső tényezők számbavételéből áll. A belső tényezőkre közvetlen hatásunk van, ezek erősségeink és gyengeségeink. A külső tényezők hatáskörünkön kívül esnek, ezek a lehetőségek és veszélyek, amiknek bekövetkezését közvetlenül nem tudjuk elérni vagy megakadályozni.

SWOT elemzés belső tényezői

Az erősségeink összegyűjtése általában egyszerűbb feladat, hiszen ezek sikereink közvetlen okozói, azon tényezők és tulajdonságok, amikre büszkék vagyunk. Meg tudjuk mondani mit csinálunk jobban, mint konkurenseink, miért szeretnek minket vásárlóink, mit tartunk csapatunk kimagasló készségének valamint milyen eszközökkel rendelkezünk, amivel sikeresek lehetünk.

A nehézségek összegyűjtése sokszor komolyabb, időigényesebb feladat és egy külső fél is segítséget nyújthat benne. A gyengeségek feltárásánál olyan kérdésekre keressük a választ, mint milyen tudásbeli hiányosságaink vannak, motiváltak-e vagy túlságosan leterheltek munkatársaink, milyen működési problémáink vannak, tapasztalható-e minőségromlás szolgáltatásunkban? A gyengeségek feltárása azért fontos, mert ezeken tudunk változtatni, a prioritási sorrend meghatározásával pedig a változás remélt mértékére következtethetünk.

SWOT elemzés külső tényezői

A lehetőségek között olyan elképzelhető, de hatáskörünkön kívül eső tényezőket vegyünk számításba, amik pozitívan befolyásolhatják üzleti céljainkat. Ilyen lehet működési területünk demográfiai összetételének kedvező változása, a gazdaság általános fellendülése, jogszabályi változások vagy új technológia megjelenése. Jellemző hiba a lehetőségek és a gyengeségek összekeverése. Például az új marketing kampány sikere nem tőlünk független lehetőség, hanem annak jele, hogy eddigi gyenge marketingünknek nem volt eredménye. Ilyen módon ez gyengeségünk – amit remélhetőleg az új kampányban tudunk fejleszteni – de nem lehetőségünk.

A veszélyeknél a realitások talaján mozogjunk és az olyan várhatóan bekövetkező eseményekre koncentráljunk, amik negatívan érintenék vállalkozásunk sikerességét. Itt vehetjük számításba a növekvő vagy feltörekvő konkurenciát, a munkaerőhiányt, a kedvezőtlen gazdasági vagy szabályozási változásokat.

Fontos, hogy nem erkölcsi szempontokat kell vizsgálnunk, hanem a cég üzleti céljait kell figyelembe vennünk.

Például ha egyik nélkülözhetetlen alapanyagunkat annak környezetszennyező mivolta miatt betiltani készülnek Németországban, akkor az számunkra veszély, függetlenül attól, hogy személyesen egyetértünk-e azzal, hogy adott anyag betiltása szükséges-e.

Hogyan néz ki a SWOT-elemzés egy ismertebb márka esetében?

Nézzük meg, hogyan nézhet ki egy ismert márka esetében a SWOT elemzés. Választott cégünk az Apple. A táblázat után általában minden feltüntetett tényező rövid indoklása és kifejtése is olvasható. A szöveges résznél sorba vehetünk olyan kevésbé fontos tényezőket is, amit a mátrix ábrázolásnál annak áttekinthetősége miatt kihagytunk.

Például a lenti táblázatban az Apple számára a veszélyek között szerepel az EU szabályoknak való megfelelés. Ezt a vizuális megjelenítésnél nem fejtenénk ki ennél bővebben, de az azt követő leírásban megemlíthetjük, hogy az EU azon kötelező irányelvére gondolunk, ami az USB töltők egységesítésére vonatkozik és aminek az Apple jelenleg nem felel meg.

SWOT elemzés – Apple
Belső tényezők Erősségek Gyengeségek
 • Márka értéke
 • Márka világviszonylatban is ikonikus jellege
 • Népszerűség
 • Csúcstechnológia alkalmazása
 • Élen járás a kutatásban és fejlesztésben
 • Szolgáltatások széles elérhetősége
 • Magas ár
 • Inkompatibilitás más termékekkel
 • Idegen szakterületeken való terjeszkedés bukásai (pl.: Apple Maps)
 • Bizalomvesztés a nyomkövető szoftverek alkalmazása miatt
Külső tényezők Lehetőségek Veszélyek
 • Képzett munkaerő
 • Kiterjedt értékesítési és szervizhálózat
 • Stabil és növekvő piaci helyzet
 • Okoseszközök elterjedése (pl: Apple watch)
 • Telefonok szétbontása és újrahasznosítására létrehozott technológia
 • Ellátási láncok elakadása és amerikai-kínai kapcsolatok alakulása
 • Hamisítványok terjedése
 • Versenytársak erősödése
 • EU szabályoknak való megfelelés

Letölthető SWOT elemzés minta

SWOT elemzéshez gyakran elég megnyitnunk egy excelt vagy szöveges dokumentumot. Az interneten természetesen számtalan magyar vagy angol nyelvű sablon áll rendelkezésünkre. Választhatunk olyan változatokat is, amik a versenytársak egymás melletti, egy táblázaton belüli elemzését teszik lehetővé.