Boxy
Blog
Áraink

3 PL: mi a szerepe az e-kereskedelemben?

Oszd meg
Boxy
2023. 02. 09.
E-kereskedelem
Tartalomjegyzék
Mi az a 3 PL? Mi a jelentése?

Milyen fogalmat és tevékenységeket takar a 3 PL? Miben nyújt mást a 4 PL és az 5 PL? Mik a dropshipping, a fulfillment és a 3 PL különbségei?

Mi az a 3 PL? Mi a jelentése?

A 3 PL rövidítés az angol third-party logistics kifejezésből származik, aminek jelentése harmadik féltől származó logisztika. Gyakori említési forma még a TPL, ami a 3 PL szinonimája. Egy kereskedelmi folyamatban a gyártótól a vásárlóig el kell jutnia a terméknek, miként később látni fogjuk, erre több megoldás is létezik. Az esetek többségében a termék hosszú utat jár be a gyártótól a felhasználás helyéig, az út hosszával általában a folyamat összetettsége is növekszik. Ennek az összetett folyamatnak a végrehajtásáért felel a logisztika.

A 3 PL elnevezés arra utal, hogy a logisztikai folyamat kiszervezésre kerül egy szakosodott szolgáltatóhoz, azt nem a gyártó vagy a kereskedő oldja meg saját vállalatán belül. A 3 PL modell alkalmazása esetén a logisztikai tevékenységek és funkciók széles köre, csaknem egésze átadása kerül. A 3 PL a legelterjedtebb logisztikai modell a világon, mivel előnyei a legkülönfélébb termékek szállítása és tárolása esetén is kihasználhatóak, valamint széles körű elterjedése miatt a modell működése letisztult, kellő mennyiségű tudás és tapasztalat halmozódott fel vele kapcsolatban.

A 3 PL esetében a megbízó nem feltétlenül a termelő vagy a gyártó, hanem gyakran egy kereskedő.

Miben különbözik a 3 PL az 1 PL, 2 PL, 4 PL és 5 PL szolgáltatástól?

Joggal merül fel a kérdés, ha a 3 PL a logisztikai tevékenységek kiszervezését jelenti, akkor milyen fogalmakat takarnak az 1 PL, 2 PL, 4 PL és 5 PL rövidítések valamint mi a különbség köztük és a 3 PL között?

1 PL

Az 1 PL modell azokat az eseteket fedi le, amikor akár a termelő vagy gyártó, akár a fogyasztó saját maga látja el a logisztikai feladatokat. Olyan tranzakciók esetén képzelhető el ez, amikor a fogyasztó közvetlenül a termelőtől vásárol, őstermelői vagy kisipari, kézműipari termékek esetén lehet életképes. A termelő saját eszközeivel és alkalmazottaival gondoskodik a logisztikai feladatokról (például a piacra vagy boltba juttatása a termékeknek). A rendszer egyszerű, könnyen követhető, átlátható ugyanakkor sérülékeny, hiszen akár egy alkalmazott vagy eszköz kiválásával (szabadság, betegség, elromló jármű) megakadhat a folyamat. A hatékonyság nem maximalizálható és a tevékenység aránylag költséges a termelő számára, aki ezzel azért nem foglalkozik érdemben, mert számára a logisztika csak másodlagos, elhanyagolható tevékenység, nem vállalkozásának fő profilja.

A 3 PL szinte mindenben ellentéte ennek a modellnek: a logisztikai feladatokat egy erre specializálódott, mind a vásárlótól, mind a termelőtől független gazdasági szereplő végzi saját alkalmazottaival és eszközeivel.

2 PL

A 2 PL esetében már megkezdődik a logisztikai feladatok egy részének kiszervezése. A termelő megbízást ad egy külső partnernek termékei szállítására és tárolására, de a folyamat kontrollálása, ellenőrzése és adminisztrációja saját kezében marad. A kiszervezés konkrét feladatra szól az alvállalkozónak, aki nem veszi át a logisztikai tevékenységek általános megszervezését és lebonyolítását. A 2 PL modell használatos napjainkban is, a gyakorlatban ez úgy nézhet ki, hogy a termelő az áruk raktározására már nem saját tulajdonú vagy üzemeltetésű raktárat használ, a termékek szállítására (gyakran eseti) megbízást ad, nem saját eszközeivel oldja meg azt. A szállítmányozás és logisztika szervezése mindeközben teljes egészében saját kezében marad.

A legnagyobb különbség a 3 PL és a 2 PL között a teljesség hiánya. A logisztikai feladatok egyenként vannak kiszervezve, a partnerek részfeladatokért felelnek. A 2 PL esetében a megbízó általában a termelő, a 3 PL esetében a megbízó gyakran kereskedő.

4 PL

A 4 PL esetében a logisztikai feladatok teljes integrációja valósul meg és a logisztikán túlmutató feladatokat is magában foglalhat. Ilyen feladatok lehetnek a beszerzés lebonyolítása, az informatikai rendszerek fejlesztése és kezelése vagy egyes pénzügyi elemek átvétele. A 4 PL költséghatékonysága kiemelkedően jó. A megbízó vállalkozás akár fel is számolhatja logisztikai részlegét.

A 4 PL a 3 PL minden elemét magában foglalja, további előnye az átvállalt feladatok személyre szabhatósága és az integráció lévén rendelkezésre álló adatokból készíthető mélyebb elemzések, amik a szakmai döntések magasabb szintű támogatására is felhasználhatóak.

5 PL

Az 5 PL egy új kifejezés, ami a már átvett logisztikai tevékenységek további átadására utal. Az informatikai rendszerek fejlődésével és a logisztikai feladatok növekedésével az egyes részfeladatokat azokra még jobban specializálódott vállalkozások tudják a leghatékonyabban ellátni, ezáltal közel bármilyen gazdasági tevékenység integrálható a rendszerbe.

Az 5 PL tehát nem különbözik a 4 PL-től (ami már eleve magában foglalja a 3 PL minden elemét), hanem az informatika fejlődésével új szintre emeli annak megvalósítását. A mindennapi életben az 5 PL előnyeit olyan vállalkozások tudják kihasználni, amik döntően online végzik tevékenységüket.

Milyen szolgáltatásokat várhatunk a 3 PL-től?

Korunk logisztikájának alapja tehát a 3 PL még akkor is, ha modernebb, mélyebb integráció lévén vállalkozásunk már 4 PL vagy 5 PL modellben dolgozik. Lássuk mik a legfontosabb logisztikai feladatok, amiket a 3 PL szolgáltatás során kiszervezhetünk.

Raktározás

Ezen a fogalmon a 3 PL esetében bérraktározást értünk, nem pusztán a termékek biztonságos, külső hatásoktól védelmet nyújtó tárolását, hanem a raktározáshoz kapcsolódó szolgáltatások teljes körét, amihez a szolgáltató biztosítja az alkalmazottakat és eszközöket, nem a megbízó.

Készletgazdálkodás

A készlet minőség- és mennyiségbéli nyilvántartását a logisztikai szolgáltató végzi és azokról naprakész adatokat biztosít a megbízó felé. A megbízó részéről nincsen szükség leltározásra. A termékek raktári adminisztrációjáért a szolgáltató felel.

Információs rendszer

A modern logisztika elképzelhetetlen olyan információs rendszerek nélkül, amik összeköttetésben állnak a megbízóval és a részfeladatokat végző alkalmazottakkal (áruátvevő, komissiózó, csomagoló, szállító stb.) is. Nem csak a készletnyilvántartásnak, hanem a termékek nyomon követésének is ez az alapja.

Komissiózás és címkézés

A megrendelések kezelése és azon alapuló árukiszedés megszervezése szintén a logisztikai szolgáltató feladata. A komissiózás gépesítése, automatizálása, robottechnológia alkalmazása jelenti az egyik legfontosabb minőségi fejlődési lépcsőt a logisztikában, ami egyszerre növeli a pontosságot, a gyorsaságot és a költséghatékonyságot. Olyan kiegészítő feladatok is a szolgáltató hatáskörébe kerülnek, mint a fogyasztóvédelmi vagy marketing célú címkézés vagy anyanyelvi használati utasítás mellékelése.

Testreszabás

A logisztikai szolgáltatók egyre szélesebb feladatkörök átvételére alkalmasak, így egyre jobban tudnak igazodni a megrendelő igényeihez. Ez a speciális, egyedi kérések ellátására éppúgy igaz, mint vállalati feladatok átvételére.

Csomagolás

A logisztikai szolgáltató egyaránt vállalja a termékek újracsomagolását és több termék együttes megrendelése esetén azok szállításra előkészítését, szakszerű közös csomagolását.

Fuvarozás

A termékek megrendelő utasítása alapján történő fuvarozása mellett egyre több logisztikai szolgáltató foglalkozik a bonyolultabb szállítmányozási, szervezési feladatok ellátásával is.

Szállítás és átvétel

A termelőtől érkező áruk átvétele, betárolása, nyilvántartásba való felvétele mellett a kitárolás vagy komissiózás után szállításra előkészített termékek rendeltetési helyre szállítása is a 3 PL részét képezi.

Visszáru és selejt kezelése

Az e-kereskedelem világában az egyik legproblémásabb és a hagyományos kereskedelmi viszonyokhoz képest magasabb számban jelentkező visszáru kezelése fontos feladat. Kiemelendő, hogy a logisztika kiszervezésével növekszik annak pontossága és gyorsasága, ami önmagában csökkenti a visszáru mennyiségét. A szakszerű tárolás és a leggyakrabban használt FIFO-elvnek köszönhetően a leselejtezett termékek száma is csökken. Mind a raktárban, mind a készletnyilvántartásban a visszáru és selejt nyomon követése a 3 PL feladatkörében található.

Hulladékkezelés

A logisztikai feladatok során keletkező hulladék ártalmatlanítása, szelektív gyűjtése is a szolgáltató feladata.

Mik a 3 PL előnyei?

A 3 PL legfontosabb előnye, hogy költséghatékony, néhány speciális esettől eltekintve tehát nagyobb nyereséget eredményez, mint a logisztikai feladatok saját kézben tartása. A bérraktározás folyamán nem kell saját csarnokot fenntartani és saját munkaerőt alkalmazni egyetlen folyamatra sem. A szállítási feladatok a nagyobb tételszám miatt olcsóbbak. Jelentős munkaidő szabadul fel, amit más területeken lehet kamatoztatni.

Melyek a 3 PL hátrányai?

A 3 PL ömlesztett tömegáruk, speciális méretű (túl kicsi vagy túl nagy) termékek esetén nem mindig kedvezőbb, mint más modellek. A 3 PL hátránya, hogy a folyamatok egy része feletti állandó kontroll nincs meg, a költséghatékonyság akkor érvényesül a legjobban, ha minél kevesebb egyedi igény csatlakozik a kiszervezéshez.

Mi a különbség a 3 PL, a dropshipping és a fulfillment között?

A három fogalom részben fedi egymást, de nem teljesen. A dropshipping egy értékesítési modell, ami a webáruház részéről nem teszi szükségessé a köztes raktározást. Az értékesítési modellnek számtalan előnye és hátránya is van, de a fő különbség a 3 PL, a fulfillment és a dropshipping között, hogy az első kettő a logisztika szempontjából tekint a feladatra, míg a dropshipping az értékesítés oldaláról. A legtöbb dropshpping oldal a valóságban csak egy logisztikai feladatot el nem látó, az eladott termékeket nem tulajdonló közvetítő, alacsonyabb árrésért, de termékei ugyanúgy egy logisztikai központból kerülnek ki, ahova egy másik megbízó akár 3 PL modell alapján elhelyezte azokat.

A fulfillment egy a webáruházak speciális igényeire támaszkodó szolgáltatás, ami végrehajtja logisztikai feladataikat. A fulfillment legalább a 3 PL (időnként akár a 4 PL vagy 5 PL) modell alapjaira támaszkodik, de az e-kereskedelemre specializálódott. A 3 PL nem specializálódott az online kereskedelemre.

Mikor érdemes 3 PL szolgáltatást választani?

A logisztika kiszervezése néhány kivételtől eltekintve növeli a hatékonyságot és a nyereséget. Speciális méretű, túl nagy, túl nehéz vagy éppen túl apró, esetleg ömlesztett áruk (pl.: sóder) illetve egyedileg vagy egyénileg gyártott termékek esetében juthatunk arra a következtetésre egy konzultációt követően, hogy nem a 3 PL modell lesz számunkra az ideális. Minden más esetben a 3 PL vagy egy a 3 PL alapjaira támaszkodó logisztikai szolgáltató igénybevétele vállalkozásunk növekedését szolgálja.

Maradj naprakész!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesülj új szolgáltatásainkról, híreinkről és praktikus logisztikai tippekről!

Olvass tovább!

Rengeteg hír és érdekesség vár még rád, melyeket szakértőink állítottak össze neked!

Boxy
2024. 06. 17.

Időmenedzsment a logisztikában: útmutató

Napjaink egyik legfontosabb munkaszervezési feladata az időmenedzsment vagy időgazdálkodás. A téma alapjait jártuk körbe és tippeket is adunk a hatékony menedzsmenthez.

Boxy
2024. 06. 10.

Tovább szigorítja a csomagolás szabályait az Unió

Újrafeldolgozható és újrafelhasználható csomagolás, jobb hulladékbegyűjtés és egyes műanyagok betiltása – ezek a legfőbb pontok.

Boxy
2024. 06. 03.

Készletkezelés: 8 tipp webáruházak számára

Mit jelent a készletkezelés, milyen feladatai és funkciói vannak? Mik a legfontosabb stratégiák, amiket követhetünk és melyiknek mi az előnye és a hátránya?

Boxy
2024. 05. 27.

Milyen törzsvásárlói rendszerek vannak? Miért fontosak?

Ki a törzsvásárló, miért éri meg kiemelten foglalkozni velük és milyen törzsvásárlói rendszereket használhatunk webshopunkban - ezekre a kérdésekre adjuk meg a választ.

Boxy
2024. 05. 20.

Értékesítési stratégia kialakítása: útmutató webshopok számára

Az értékesítési stratégia egy olyan terv, ami rögzíti feladatainkat és visszajelzést ad azok teljesüléséről. Ezt a megkerülhetetlen dokumentumot mutatjuk be alaposan.

Boxy
2024. 05. 13.

Te elköveted őket? Kezdő e-kereskedők tipikus hibái

Ezeket a hibákat megelőzheted kellő felkészüléssel és a vállalkozást támogató logisztikai szolgáltatások igénybevételével, hogy elkerüld a felesleges kiadásokat.

Boxy
2024. 05. 06.

Kötelező MPL: tekints rá lehetőségként!

Kihívással jár, de előnyt is kovácsolhatsz abból, hogy kötelező az együttműködés a Magyar Posta Logisztikával.

Boxy
2024. 05. 02.

7 tipp: Így vedd fel a versenyt a Temuval!

Hogyan védekezhetsz e-kereskedőként a Temu agresszív hirdetési és üzletpolitikája ellen? Hol van a gyenge pontja?

Boxy
2024. 04. 29.

A fulfillment szolgáltatás jelentése, működése, előnyei

Mit jelent az, hogy fulfillment szolgáltatás? Hogyan működik? Milyen előnyei vannak? Kinek való? Hogyan érdemes nekikezdeni?