3 PL: mi a szerepe az e-kereskedelemben?

Oszd meg
Boxy
2023. 02. 09.
E-kereskedelem
Tartalomjegyzék
Mi az a 3 PL? Mi a jelentése?

Milyen fogalmat és tevékenységeket takar a 3 PL? Miben nyújt mást a 4 PL és az 5 PL? Mik a dropshipping, a fulfillment és a 3 PL különbségei?

Mi az a 3 PL? Mi a jelentése?

A 3 PL rövidítés az angol third-party logistics kifejezésből származik, aminek jelentése harmadik féltől származó logisztika. Gyakori említési forma még a TPL, ami a 3 PL szinonimája. Egy kereskedelmi folyamatban a gyártótól a vásárlóig el kell jutnia a terméknek, miként később látni fogjuk, erre több megoldás is létezik. Az esetek többségében a termék hosszú utat jár be a gyártótól a felhasználás helyéig, az út hosszával általában a folyamat összetettsége is növekszik. Ennek az összetett folyamatnak a végrehajtásáért felel a logisztika.

A 3 PL elnevezés arra utal, hogy a logisztikai folyamat kiszervezésre kerül egy szakosodott szolgáltatóhoz, azt nem a gyártó vagy a kereskedő oldja meg saját vállalatán belül. A 3 PL modell alkalmazása esetén a logisztikai tevékenységek és funkciók széles köre, csaknem egésze átadása kerül. A 3 PL a legelterjedtebb logisztikai modell a világon, mivel előnyei a legkülönfélébb termékek szállítása és tárolása esetén is kihasználhatóak, valamint széles körű elterjedése miatt a modell működése letisztult, kellő mennyiségű tudás és tapasztalat halmozódott fel vele kapcsolatban.

A 3 PL esetében a megbízó nem feltétlenül a termelő vagy a gyártó, hanem gyakran egy kereskedő.

Miben különbözik a 3 PL az 1 PL, 2 PL, 4 PL és 5 PL szolgáltatástól?

Joggal merül fel a kérdés, ha a 3 PL a logisztikai tevékenységek kiszervezését jelenti, akkor milyen fogalmakat takarnak az 1 PL, 2 PL, 4 PL és 5 PL rövidítések valamint mi a különbség köztük és a 3 PL között?

1 PL

Az 1 PL modell azokat az eseteket fedi le, amikor akár a termelő vagy gyártó, akár a fogyasztó saját maga látja el a logisztikai feladatokat. Olyan tranzakciók esetén képzelhető el ez, amikor a fogyasztó közvetlenül a termelőtől vásárol, őstermelői vagy kisipari, kézműipari termékek esetén lehet életképes. A termelő saját eszközeivel és alkalmazottaival gondoskodik a logisztikai feladatokról (például a piacra vagy boltba juttatása a termékeknek). A rendszer egyszerű, könnyen követhető, átlátható ugyanakkor sérülékeny, hiszen akár egy alkalmazott vagy eszköz kiválásával (szabadság, betegség, elromló jármű) megakadhat a folyamat. A hatékonyság nem maximalizálható és a tevékenység aránylag költséges a termelő számára, aki ezzel azért nem foglalkozik érdemben, mert számára a logisztika csak másodlagos, elhanyagolható tevékenység, nem vállalkozásának fő profilja.

A 3 PL szinte mindenben ellentéte ennek a modellnek: a logisztikai feladatokat egy erre specializálódott, mind a vásárlótól, mind a termelőtől független gazdasági szereplő végzi saját alkalmazottaival és eszközeivel.

2 PL

A 2 PL esetében már megkezdődik a logisztikai feladatok egy részének kiszervezése. A termelő megbízást ad egy külső partnernek termékei szállítására és tárolására, de a folyamat kontrollálása, ellenőrzése és adminisztrációja saját kezében marad. A kiszervezés konkrét feladatra szól az alvállalkozónak, aki nem veszi át a logisztikai tevékenységek általános megszervezését és lebonyolítását. A 2 PL modell használatos napjainkban is, a gyakorlatban ez úgy nézhet ki, hogy a termelő az áruk raktározására már nem saját tulajdonú vagy üzemeltetésű raktárat használ, a termékek szállítására (gyakran eseti) megbízást ad, nem saját eszközeivel oldja meg azt. A szállítmányozás és logisztika szervezése mindeközben teljes egészében saját kezében marad.

A legnagyobb különbség a 3 PL és a 2 PL között a teljesség hiánya. A logisztikai feladatok egyenként vannak kiszervezve, a partnerek részfeladatokért felelnek. A 2 PL esetében a megbízó általában a termelő, a 3 PL esetében a megbízó gyakran kereskedő.

4 PL

A 4 PL esetében a logisztikai feladatok teljes integrációja valósul meg és a logisztikán túlmutató feladatokat is magában foglalhat. Ilyen feladatok lehetnek a beszerzés lebonyolítása, az informatikai rendszerek fejlesztése és kezelése vagy egyes pénzügyi elemek átvétele. A 4 PL költséghatékonysága kiemelkedően jó. A megbízó vállalkozás akár fel is számolhatja logisztikai részlegét.

A 4 PL a 3 PL minden elemét magában foglalja, további előnye az átvállalt feladatok személyre szabhatósága és az integráció lévén rendelkezésre álló adatokból készíthető mélyebb elemzések, amik a szakmai döntések magasabb szintű támogatására is felhasználhatóak.

5 PL

Az 5 PL egy új kifejezés, ami a már átvett logisztikai tevékenységek további átadására utal. Az informatikai rendszerek fejlődésével és a logisztikai feladatok növekedésével az egyes részfeladatokat azokra még jobban specializálódott vállalkozások tudják a leghatékonyabban ellátni, ezáltal közel bármilyen gazdasági tevékenység integrálható a rendszerbe.

Az 5 PL tehát nem különbözik a 4 PL-től (ami már eleve magában foglalja a 3 PL minden elemét), hanem az informatika fejlődésével új szintre emeli annak megvalósítását. A mindennapi életben az 5 PL előnyeit olyan vállalkozások tudják kihasználni, amik döntően online végzik tevékenységüket.

Milyen szolgáltatásokat várhatunk a 3 PL-től?

Korunk logisztikájának alapja tehát a 3 PL még akkor is, ha modernebb, mélyebb integráció lévén vállalkozásunk már 4 PL vagy 5 PL modellben dolgozik. Lássuk mik a legfontosabb logisztikai feladatok, amiket a 3 PL szolgáltatás során kiszervezhetünk.

Raktározás

Ezen a fogalmon a 3 PL esetében bérraktározást értünk, nem pusztán a termékek biztonságos, külső hatásoktól védelmet nyújtó tárolását, hanem a raktározáshoz kapcsolódó szolgáltatások teljes körét, amihez a szolgáltató biztosítja az alkalmazottakat és eszközöket, nem a megbízó.

Készletgazdálkodás

A készlet minőség- és mennyiségbéli nyilvántartását a logisztikai szolgáltató végzi és azokról naprakész adatokat biztosít a megbízó felé. A megbízó részéről nincsen szükség leltározásra. A termékek raktári adminisztrációjáért a szolgáltató felel.

Információs rendszer

A modern logisztika elképzelhetetlen olyan információs rendszerek nélkül, amik összeköttetésben állnak a megbízóval és a részfeladatokat végző alkalmazottakkal (áruátvevő, komissiózó, csomagoló, szállító stb.) is. Nem csak a készletnyilvántartásnak, hanem a termékek nyomon követésének is ez az alapja.

Komissiózás és címkézés

A megrendelések kezelése és azon alapuló árukiszedés megszervezése szintén a logisztikai szolgáltató feladata. A komissiózás gépesítése, automatizálása, robottechnológia alkalmazása jelenti az egyik legfontosabb minőségi fejlődési lépcsőt a logisztikában, ami egyszerre növeli a pontosságot, a gyorsaságot és a költséghatékonyságot. Olyan kiegészítő feladatok is a szolgáltató hatáskörébe kerülnek, mint a fogyasztóvédelmi vagy marketing célú címkézés vagy anyanyelvi használati utasítás mellékelése.

Testreszabás

A logisztikai szolgáltatók egyre szélesebb feladatkörök átvételére alkalmasak, így egyre jobban tudnak igazodni a megrendelő igényeihez. Ez a speciális, egyedi kérések ellátására éppúgy igaz, mint vállalati feladatok átvételére.

Csomagolás

A logisztikai szolgáltató egyaránt vállalja a termékek újracsomagolását és több termék együttes megrendelése esetén azok szállításra előkészítését, szakszerű közös csomagolását.

Fuvarozás

A termékek megrendelő utasítása alapján történő fuvarozása mellett egyre több logisztikai szolgáltató foglalkozik a bonyolultabb szállítmányozási, szervezési feladatok ellátásával is.

Szállítás és átvétel

A termelőtől érkező áruk átvétele, betárolása, nyilvántartásba való felvétele mellett a kitárolás vagy komissiózás után szállításra előkészített termékek rendeltetési helyre szállítása is a 3 PL részét képezi.

Visszáru és selejt kezelése

Az e-kereskedelem világában az egyik legproblémásabb és a hagyományos kereskedelmi viszonyokhoz képest magasabb számban jelentkező visszáru kezelése fontos feladat. Kiemelendő, hogy a logisztika kiszervezésével növekszik annak pontossága és gyorsasága, ami önmagában csökkenti a visszáru mennyiségét. A szakszerű tárolás és a leggyakrabban használt FIFO-elvnek köszönhetően a leselejtezett termékek száma is csökken. Mind a raktárban, mind a készletnyilvántartásban a visszáru és selejt nyomon követése a 3 PL feladatkörében található.

Hulladékkezelés

A logisztikai feladatok során keletkező hulladék ártalmatlanítása, szelektív gyűjtése is a szolgáltató feladata.

Mik a 3 PL előnyei?

A 3 PL legfontosabb előnye, hogy költséghatékony, néhány speciális esettől eltekintve tehát nagyobb nyereséget eredményez, mint a logisztikai feladatok saját kézben tartása. A bérraktározás folyamán nem kell saját csarnokot fenntartani és saját munkaerőt alkalmazni egyetlen folyamatra sem. A szállítási feladatok a nagyobb tételszám miatt olcsóbbak. Jelentős munkaidő szabadul fel, amit más területeken lehet kamatoztatni.

Melyek a 3 PL hátrányai?

A 3 PL ömlesztett tömegáruk, speciális méretű (túl kicsi vagy túl nagy) termékek esetén nem mindig kedvezőbb, mint más modellek. A 3 PL hátránya, hogy a folyamatok egy része feletti állandó kontroll nincs meg, a költséghatékonyság akkor érvényesül a legjobban, ha minél kevesebb egyedi igény csatlakozik a kiszervezéshez.

Mi a különbség a 3 PL, a dropshipping és a fulfillment között?

A három fogalom részben fedi egymást, de nem teljesen. A dropshipping egy értékesítési modell, ami a webáruház részéről nem teszi szükségessé a köztes raktározást. Az értékesítési modellnek számtalan előnye és hátránya is van, de a fő különbség a 3 PL, a fulfillment és a dropshipping között, hogy az első kettő a logisztika szempontjából tekint a feladatra, míg a dropshipping az értékesítés oldaláról. A legtöbb dropshpping oldal a valóságban csak egy logisztikai feladatot el nem látó, az eladott termékeket nem tulajdonló közvetítő, alacsonyabb árrésért, de termékei ugyanúgy egy logisztikai központból kerülnek ki, ahova egy másik megbízó akár 3 PL modell alapján elhelyezte azokat.

A fulfillment egy a webáruházak speciális igényeire támaszkodó szolgáltatás, ami végrehajtja logisztikai feladataikat. A fulfillment legalább a 3 PL (időnként akár a 4 PL vagy 5 PL) modell alapjaira támaszkodik, de az e-kereskedelemre specializálódott. A 3 PL nem specializálódott az online kereskedelemre.

Mikor érdemes 3 PL szolgáltatást választani?

A logisztika kiszervezése néhány kivételtől eltekintve növeli a hatékonyságot és a nyereséget. Speciális méretű, túl nagy, túl nehéz vagy éppen túl apró, esetleg ömlesztett áruk (pl.: sóder) illetve egyedileg vagy egyénileg gyártott termékek esetében juthatunk arra a következtetésre egy konzultációt követően, hogy nem a 3 PL modell lesz számunkra az ideális. Minden más esetben a 3 PL vagy egy a 3 PL alapjaira támaszkodó logisztikai szolgáltató igénybevétele vállalkozásunk növekedését szolgálja.